Yrityspuisto Sykkeestä Sastamalan ykkösnyrkki?

Havainnekuva: Sastamalan kaupunki.

Vanhan Vammaksen ja entisen Asevarikko 3:n alueille hahmotellusta Yrityspuisto Sykkeestä suunnitellaan Sastamalan kaupungin ykkösnyrkkiä teollisuustonttien tarjontaan. Elinkeinojohtaja Ursula Lumme huomauttaa, että kaupungilla on jo nyt runsaasti tontteja teollisuudelle, mutta Syke on oma kokonaisuutensa.

”Haluamme Sykkeellä erottua muista kaupungeista. Yrityspuisto tulee alueelle, jossa on jo nyt paljon erilaista teollisuus- ja muuta toimintaa. Ne voivat osaltaan tarjota uusille yrityksille palveluitaan ja myös toisinpäin.”

Kaava-alueen pinta-ala on 47 hehtaaria, joka sisältää jo rakennetun Vammaksen alueen.

”Alustavasti tulevien tonttien tehokkuusluvuksi on ajateltu 0,5. Alueelle tulee paljon viheralueita, joissa on hulevesialtaita. Kaavan on tarkoitus valmistua ensi vuoden loppuun, jonka jälkeen alkaa kunnallistekniikan rakentaminen”, kertoo maankäyttöpäällikkö Merja-Liisa Hannuksela.

Kaavasuunnittelija Ida Montell kertoo, että kaavaluonnoksia on kaksi. Suurimpana erona on alueen liittymän sijainti.

”Toisessa vaihtoehdossa alueelle mennään vanhasta paikasta eli Sipintien kautta Vammaksentielle. Toisessa vaihtoehdossa liittymälle on katsottu uusi paikka Sastamalantieltä hieman ylikulkusillalta Kiikkaan päin. Molemmissa vaihtoehdoissa on Vammaksentien suuri kiertoliittymä jätetty pois.”

Kaavaluonnokset ovat nähtävillä 12. marraskuuta saakka. Siihen mennessä luonnoksista voi jättää huomautuksia ja mielipiteitä.

“Kiinnostusta on”

Elinkeinojohtaja Ursula Lumme sanoo, että jo nyt on otettu yhteyttä Sykkeen osalta, eli kiinnostusta on.

”Tampere on maan toiseksi suurin kasvualue. Uskon Tampereen vetovoiman vaikuttavan myös Sastamalaan. Toivon, että heti vuoden 2020 alkupuolella ensimmäiset yritykset aloittavat rakennustyöt.”

Vanhan Vammaksen alueella työskentelee nykyisin runsaat 200 ihmistä. Nammo Lapua Oy:n valmistuspäällikkö Lasse Uusi-Seppä pitää yrityspuistohanketta hienona ja suunnitelmia hyvinä. Hän kuitenkin tähdentää liikennejärjestelyitten merkitystä.

”Jos uusi liittymä tulee alaparkin kautta Sastamalantieltä, niin suunnittelussa on tarkasti huomioitava se, että kulku alueelle ja sieltä pois toimii jouhevasti. Myös parkkipaikkojen riittävyys on varmistettava.”

Lasse Uusi-Seppä (vas.) ja Satagroupin toimitusjohtaja Ari Kiviniemi tutustuvat Sykkeen havainnekuviin viime viikon kaavaillassa.

“Merkittävä asia”

Alueella jo pitkään toiminut Satagroup Oy tarjoaa teollisuuden kunnossapitopalveluita laidasta laitaan. Toimitusjohtaja Ari Kiviniemestä Syke-hanke tuntuu hyvältä.

”Pelkästään se, Sastamalan kaupunki on nyt tekemässä oikeasti tällaista isoa juttua, on merkittävä asia. Alueen nykyisten yritysten ja tulevien yritysten välille syntyy varmasti yhteistyötä.”

Yrityspuisto Sykkeen palveluiden mietintä on ideavaiheessa. Yhteistyötä tehdään opiskelijoiden kanssa.

”Ajatuksia on jo tullut paljon. Kun kaikki on koossa, niin katsomme, mitkä ovat toteuttamiskelpoisia ja missä järjestyksessä niitä tehdään. Yksi ajatus on yrityspuiston yhteinen näyttely- ja kokoustila. Se voisi tulla esimerkiksi varikon entiseen esikuntarakennukseen tai Vammaksen entiseen konttorirakennukseen. Mutta tila on vasta mietinnässä”, huomauttaa Ursula Lumme.

Kommentointi ei ole käytössä.