Liikuntapaikkakyselyn tulokset vahvistavat: Sastamalaan halutaan uimahalli

Liikuntapaikkamestari Jari Aho ja rehtori Juha Marttila esittelivät Vareliuksen koulun pihaa Alueviestille  viime syksynä. Kouluajan ulkopuolella piha palvelee kaikkia kuntalaisia lähiliikuntapaikkana. Kuva: Minna Isotalo / Alueviestin arkisto.

Sastamala on melko hyvä liikunta- ja urheilukaupunki, ilmenee liikuntapalveluiden joulukuussa toteuttamasta liikuntapaikkakyselystä.

Kyselyyn vastasi 729 sastamalalaista, joista melko hyvän kokonaisarvion antoi 63 prosenttia. Liikuntapaikkojen kehittämisessä sen sijaan olisi parantamisen varaa. Yli puolet vastanneista oli sitä mieltä, että panostusta tarvitaan lisää.

Kuntalaiskyselyn sekä urheiluseuroille ja Sastamalan Opistolle tehdyn kyselyn tuloksia esiteltiin medialle perjantaina. Niistä ilmenee, että sastamalalaiset käyttävät paljon matalan kynnyksen liikuntapaikkoja, kuten kävely- ja pyöräteitä, uimarantoja, kuntoratoja, jääkenttiä, kaukaloita sekä hiihtolatuja, ja niiden käyttö on korostunut entisestään koronaviruksen aiheuttamien rajoitusten vuoksi.

Tyytyväisimpiä kuntalaiset olivat esimerkiksi Vexve Areenaan, frisbeegolfratoihin, uimarantojen kuntoon sekä avanto- ja talviuintipaikkoihin.

Kehittämiskohteita kuntalaisten näkökulmasta olivat liikuntasalit ja -hallit, jollaista toivottiin esimerkiksi Suodenniemelle. Toiveen on jo kerrottu toteutuvan, sillä kaupunki tiedotti aiemmin tällä viikolla valmistelevansa uuden liikuntahallin sisältävän monipalvelukeskuksen rakentamista kylälle.

Myös kevyen liikenteen väylän rakentaminen Häijään ja Uotsolan välille sai kyselyssä kannatusta.

Uimahalli on yhteinen toive

Kyselyn mukaan urheiluseurat ovat enimmäkseen tyytyväisiä käyttömaksujen tasoon, mutta tyytymättömiä liikunta- ja ulkoilupaikkojen laatuun, määrään, riittävyyteen ja saavutettavuuden.

Seurojen näkemys tärkeimmistä kehittämiskohteista ovat kaupungin sisäliikuntatilat eli koulujen salit, jäähalli ja Vinkin vapaa-aikakeskus. Seurat kaipaavat tarpeeksi isoja ja toimivia sisäliikuntatiloja sekä toimivia nurmi- ja pallokenttiä.

Helmikuun alussa toteutettuun seurakyselyyn vastasi 21 seuraa. Harrastajamääriltään suurimmat niistä olivat FC Vapsi, Kiikan Riento, VaLePa sekä VaPS Jääliikunta.

Kyselyistä ilmenee, että sekä kuntalaisten että seurojen ja opistojen yhteinen toive on saada Sastamalaan uimahalli. Vastausten perusteella uimahalli on matalan kynnyksen liikuntapalvelu, joka palvelee kuntalaisia vauvasta vaariin. Hallilla on merkitystä myös kuntouttavan toiminnan kannalta.

Esillä olevista liikuntapaikkahankkeista tärkeimmäksi nousi Kaalisaaren hyppytornin säilyttäminen. Vastanneiden mukaan torni oli jopa tärkeämpi kuin alueelle jo toteutumassa oleva huoltorakennus.

Paikkoja 150 ympäri Sastamalaa

Liikuntapaikkakysely on osa liikuntapaikkasuunnitelmaa, jonka taustalla vaikuttavat Sastamalan palveluverkkoselvitys sekä kaupunginvaltuuston marraskuussa hyväksymä sopeuttamisohjelma. Niiden myötä myös liikuntapaikkojen määrää on syytä tarkastella kriittisesti.

Sivistyslautakunnan puheenjohta Jari Kortelahti huomauttaa Sastamalan kaupungin maantieteellisen laajuuden nousevan esiin myös liikuntapaikkojen määrässä.

“Paikkoja on 150 ympäri Sastamalaa. Se on iso määrä varmasti kaikkien mielestä. Kartoitus on tärkeää, jotta päästään selville siitä, mitkä ovat käyttäjämäärät ja millaisia toiveita kaupunkilaisilla on – varsinkin kun taloudelliset resurssit eivät ole päätä huimaavia.”

Liikuntapaikkojen kehittämiseen on Sastamalassa käytössä vuosittain noin 100 000 euroa.

Kaikkien paikkojen hoitamiseen eivät kaupungin omat resurssit riitä, eikä se kasvatusjohtaja Pekka Kareksen mukaan ole edes tarkoituksenmukaista.

“Meillä on jo nyt useita sopimuksia seurojen ja yhdistysten kanssa. Kumppanuusmalli on hyvä tapa hoitaa asioita, yhteisöllisyys toimii.”

Liikuntapaikkamestari Jari Aho jatkaa, että vähällä käytöllä olevat paikat jäävät resurssien puutteessa väkisin vähemmälle hoidolle. Ilman yhdistyksiä ja talkoolaisia yhtälö ei toimisi.

Miten ja millä aikataululla liikuntapaikka-asiat etenevät, ei vielä ole selvillä. Liikuntapaikkasuunnitelma valmistuu arviolta huhtikuussa. Sen jälkeen sitä käsitellään sivistyslautakunnassa ja myöhemmin suunnitelma hyväksytään kaupunginvaltuustossa.

  • avatar Kari Kaaja

    Sadan henkilön säästö kaupungin palkkakuluista noin 4,5 miljoonaa. Siitä voi laskea mitä saadaan tehostamisella kaupungin organisaatiossa. Uimahalli maksaa noin kolmetoistamiljoonaa. 2023 halli täysin mahdollista, kun hoidetaan pakka kuntoon. Sata on vähän, enemmän löytyy.

Jätä kommentti