Anninpirtille ja Tupahoivalle valtakunnalliset Työelämäpalkinnot

Sastamalalaiset ikäihmisten hoivakoti Anninpirtti ja muistisairaiden koti Tupahoiva saavat vuoden 2017 Työelämäpalkinnot.

Tunnustuspalkinnon saajia on kaikkiaan yhdeksän ja niiden joukosta valitaan vielä yleisön suosikki yleisöäänestyksellä 20.4.–3.5.2017. Palkinnon suojelijana toimii tasavallan presidentti.

Kunnallista Anninpirttiä lähdettiin uudistamaan perinpohjaisesti vanhainkodista tehostetun palveluasumisen yksiköksi keväällä 2012. Ohjenuoraksi otettiin se, että kaikki toiminta lähtee asukkaan tottumuksista, toiveista ja voimavaroista. Anninpirtistä haluttiin tehdä koti, jossa ”haluaisit asua myös itse sitten kun et enää pärjää yksin”. Se tarkoitti suurta toiminta- ja ajatustapojen muutosta.

”Anninpirtissä ei eletä henkilökunnan määrittämää elämää, vaan asukkaat päättävät omasta elämästään. Olemme heittäneet rutiinit roskiin eikä meillä ole aikatauluja”, kerrotaan Anninpirtin esittelyssä.

Työntekijöillä on yksilöllinen työnkuva ja paljon autonomiaa työaikojensa suhteen. Henkilökunta saa itse suunnitella työvuoronsa, mutta työajat on suunniteltu vanhusten tarpeiden mukaan eli esimerkiksi ruuhkahuippuina paikalla on enemmän työntekijöitä.

Kaikki tämä on johtanut siihen, että työntekijät jaksavat työssään paremmin, konkreettisesti se näkyy esimerkiksi sairauslomien vähentymisenä ja myös kustannussäästöinä. Samalla on kuitenkin pystytty nostamaan hoidon laatua.

Tupahoivassa kehoitetaan keksimään uutta ja rikkomaan hoivakulttuurin perinteisiä rajoja.

”Kuuntele erityisen tarkasti heitä, joilla ei ole sanoja tarinoihin. Ole aidosti läsnä hoitajana. Ymmärrys on avain oivaltavan, yksilöllisen hoitotyön toteutukseen”, todetaan Tupahoivan esittelyssä.

Elämänilo ikäihmisten arkeen luodaan kanssakulkijoina, ei strategioilla. Vastuuta tulee jakaa osaamisen ja kiinnostuksen mukaan. Eläkkeelle jääneitä entisiä työntekijöitä voi kutsua sijaisiksi.

Tupahoiva hyödyntää kinestetiikkaa hoivatyössä. Sen avulla voidaan hyödyntää asukkaiden fyysisiä voimavaroja.

”Ole lähellä ja kosketa. Jos kemia hoitajan ja asukkaan välillä ei toimi, vaihda hoitajaa.”

Esittelyssä kerrotaan, että Tupahoivan reseptillä onnistumisista iloitaan joka päivä. ”Toimintatapoja voidaan vaihtaa nopeasti ja uutta kokeillaan rohkeasti. Paluuta vanhaan työskentelytapaan ei enää ole. Toimintatapaamme halutaan hyödyntää myös muualla.”

Palkittavat työpaikat edistävät jaksamista

Tunnustuspalkinto myönnettiin työpaikoille, joissa on tahdonvoimaa edistää työhyvinvointia, hyvä meininki ja taitoa ratkoa eteen tulevat pulmat yhdessä ja rakentavassa hengessä. Palkittavat työpaikat edistävät elinikäistä oppimista, jaksamista ja siten pitkiä työuria.

Tunnustuspalkintoa tavoitteli kaikkiaan 99 julkista ja yksityistä työpaikkaa eri puolilta Suomea. Päätöksen tunnustuspalkinnon saajista tekivät Työelämäpalkinnon rahaston perustajat sosiaali- ja terveysministeriö ja Sitra.

Yleisöäänestyksen tulos julkistetaan ja palkinnot jaetaan Helsingissä 9. toukokuuta. Juhlassa palkinnonsaajat myös esittelevät oman reseptinsä työhyvinvoinnin lisäämiseksi ja innostavat siten esimerkillään muita työyhteisöjä.

Finalistien resepteihin voi tutustua osoitteessa:

https://www.sitra.fi/hankkeet/tyoelamapalkinto/#finalistien-reseptit

  • Nimetön

    Kosketuksesta tuli mieleen nyk. eläkeläiselle aikoinaan työssä saadut kommentit: ”Sinulla on hyvät kädet”. ”Sää uskallat koskee ihmiseen”. ” Työ ootta hyvä pesijä”. ”Emmie muuta tartte, kun vähä hierot hartioita”. ”Kukkaa ei oo pessy minua ennen näin hellästi”.
    Tämä ei ole itsekehua, vaan kokemusta siitä, mitä ihminen tarvitsee. Kosketusta. Hyväksyntää. Oman rytmin kunnioitusta. Onnea Tupahoivalle, Anninpirtille ja kaikille hoitopaikoille!

Kommentointi ei ole käytössä.