Pirkanmaan pelastuslaitoksen tehtävämäärät kasvoivat

Pirkanmaan pelastuslaitoksen yksiköt lähtivät vuonna 2018 erilaisiin pelastustoimen ja ensihoidon tehtäviin 167 kertaa vuorokaudessa. Tehtäviä oli kaikkiaan 61 019, kun vuotta aiemmin määrä oli  57 543.

Pelastustoimen tehtäviä oli 11 000. Edellisvuoteen (10 133) verrattuna tehtävien määrä lisääntyi 867:llä. Ensihoidon tehtäviä oli 50 019, mikä on 2 618 tehtävää enemmän kuin edellisenä vuonna.

Tarkistus- ja varmistustehtävät lisääntyivät

Erilaisia tarkistus- tai varmistustehtäviä oli 3 425 (+633). Näistä automaattisten paloilmoitinlaitteistojen aiheuttamia hälytyksiä oli 1 685, mikä on 173 enemmän kuin edellisvuonna. Tarkastustehtävistä huomattavasti olivat lisääntyneet palovaroittimien tarkistustehtävät. Vuonna 2018 niitä oli 623. Edellisenä vuonna niitä oli 350.

Tulipaloja oli viime vuonna 1094, eli 103 enemmän kuin edellisvuotena. Ensivastetehtäviä oli 2 709 ja vähennystä 276 tehtävän verran.

Pelastuslaitoksella oli viime vuoden aikana 1 513 liikenneonnettomuustehtävää, mikä on 32 tehtävää enemmän kuin edellisvuonna.

Ihmisen toiminnasta aiheutuvia tulipaloja oli 496 (524 vuonna 2017). Luonnontapahtuman aiheuttamia tulipaloja oli 75 (22). Koneesta tai laitteesta aiheutuneita tulipaloja oli 309 (245). Palovaarallinen aine aiheutti 11 (11) tulipaloa, muun syyn takia tai syytä ei voi arvioida syttyi 199 tulipaloa (125)

Pirkanmaalla viisi palokuolemaa

Pirkanmaalla tulipaloissa menehtyi viisi henkilöä, mikä on neljä vähemmän kuin vuonna 2017. Uhrit olivat kaikki Tampereelta. Pelastuslaitoksen välittömästä vaarasta pelastettuja ihmisiä oli 95. Pelastuslaitos evakuoi ja saattoi turvaan kaikkiaan 112 henkilöä eri tyyppisissä vaara- tai onnettomuustilanteissa.

Pelastustoiminnan toimintavalmiusajat tavoitettiin.

Omavalvonta tavoittaa

Pientalojen, vapaa-ajan asuntojen ja rivitalojen paloturvallisuuden valvonnassa käytetään Pirkanmaalla paloturvallisuuden itsearviointiin (aiemmin omavalvonta) pohjautuvaa toimintamallia. Toimintamallissa pelastuslaitos postittaa valvottaviin kohteisiin itsearviointilomakkeen ja opasmateriaalia, joiden perusteella asukas (rivitaloissa taloyhtiö) tekee omatoimisen kartoituksen kotinsa (rivitaloissa kiinteistön) paloturvallisuuden perusasioista.

Tarkastuslomake palautetaan pelastuslaitokselle, jossa lomakkeen perusteella arvioidaan mahdolliset jälkivalvontatarpeet. Perinteinen palotarkastus suoritetaan kohteisiin, jotka eivät palauta tarkastuslomaketta.

Paloturvallisuuden itsearvioinnilla tavoitettiin viime vuonna kaikkiaan noin 12 000 kotitaloutta pientaloissa ja 340 rivi- ja paritaloyhtiötä. Palotarkastuksia edellä mainittuihin kohteisiin suoritettiin noin 3 000.