Keikyäläiselle Oittisen tilalle HKScanin ympäristöpalkinto

Jussi Oittinen.

Sastamalan Keikyässä toimiva broilerituottaja Jussi Oittinen on palkittu ensimmäistä kertaa Suomessa annetulla HKScanin ympäristöpalkinnolla. Oittinen on onnistunut vähentämään tilansa hiilidioksidipäästöjä noin 350 henkilöauton päästöjen verran vuodessa.

Oittisen tilalla suurin osa kanaloiden käyttämästä sähköstä tulee tuulivoimalasta. Tilalla on myös panostettu bioenergian käyttöön lämmityksessä. Lämmitystä hoidetaan puupellettilaitoksella ja hakelämpölaitoksella, jossa poltetaan lähinnä omasta metsästä saatavaa haketta sekä lisäksi broilerin rehun valmistuksen sivutuotteena tehtaalta ylijäävää kauran kuorta. Myös tilan omat viljat kuivataan kuivaamossa näillä uusiutuvilla energian lähteillä.

Oittiset ovat laskeneet, että ilman uusiutuvan energian ratkaisuja tilalla jouduttaisiin käyttämään 300 000 – 400 000 litraa enemmän polttoöljyä ja hiilidioksidipäästöjä muodostuisi noin miljoona kiloa enemmän.

”Oittisen esimerkki kannustaa tiloja mukaan hiilidioksidipäästöjen alennustalkoisiin. Siirtymällä fossiilisista energialähteistä uusiutuviin on mahdollista vaikuttaa merkittävästi päästöihin”, taustoittaa HKScanin yritysvastuupäällikkö Tiina Piilo.

Maantie-Oittisen tila on ollut Oittisen suvun hallussa 1860-luvulta lähtien. 1800-luvun lopulla tilalla oli kestikievaritoimintaa. Tarinan mukaan nyt jo puretun kivinavetan rakensivat Pori-Tampere-rautatietä rakentaneet kivimiehet, joille palkaksi kelpasi mainiosti kievarissa pantu olut.

Kananpoikien kasvatus alkoi pienimuotoisena 1990, ja toimintaa laajennettiin 1997 ja 2000. Vuosituhannen vaihteessa tehtiin myös lukuisia muita rakennusinvestointeja ja hankittiin lisää pelto- ja metsämaata. Nykyinen yrittäjäpariskunta pitää tilaa viidennessä polvessa. Sukupolvenvaihdos tehtiin vuonna 2007. Sen jälkeen toimintaa on laajennettu investoimalla uuteen lämpökeskukseen ja kanalarakennukseen.

Vuoden tuottajat ja ympäristöpalkinnon saaja kukitettiin 31. tammikuuta Tampereella. HKScan on palkinnut vuoden tuottajia Suomessa vuodesta 2013 alkaen.

Kommentointi ei ole käytössä.