Arkeen Voimaa kuljettaa pienin askelin kohti hyvää oloa

Raili Joonan, Päivi Karvisen ja Paula Ketolan mukaan Arkeen Voimaa -ryhmän toiminta on voimaannuttavaa.

Kun Raili Joona muutamia vuosia sitten jäi eläkkeelle, tuli hänen elämäänsä työn kokoinen tyhjiö. Sairaudetkin vaivasivat. Liukastuminen kadulla johti loukkaantumiseen ja kuukauden sairaalahoitoon. Koska liikkuminen sairaalajakson jälkeen oli hankalaa, Raili eristäytyi asuntoonsa. Hän tunsi olonsa yksinäiseksi, ei oikein huvittanut ryhtyä mihinkään.

Tie parempaan oloon aukeni Arkeen Voimaa -ryhmän myötä, johon fysioterapeutti sai hänen houkuteltua.

”Ei ryhmässä niin ihmeellisiä juttuja tehty, mutta se oli sellainen ahaa-elämys, joka antoi perspektiiviä elämään. Ryhmässä innostus tarttuu”, hän sanoo.

Joona innostui toiminnasta lopulta siinä määrin, että on nykyisin Arkeen Voimaa -ryhmissä vertaisohjaana.

Hyvää oloa askel kerrallaan 

Sotesin sairaanhoitaja Päivi Karvinen toteaa, että ihminen on psykofyysinen kokonaisuus. Tutkimusten mukaan yleisimpiä elämänlaatua heikentäviä oireita ovat kipu, stressi, ahdistus, hankalat tunteet, mielialan lasku, hengenahdistus, uupumus, univaikeudet ja fyysiset rajoitteet.

Oireiden taustalla on erilaisia tekijöitä: työttömyyttä, sairauksia, yksinäisyyttä tai epäterveellisiä elämäntapoja.

”Tavoitteena on saada aikaan hyvää oloa askel kerrallaan, katkaista kielteisten vaikutusten kehä”, Karvinen kiteyttää.

Arkeen Voimaa -toimintamallin tarkoituksena on oppia käyttämään erilaisia itsehoidon työkaluja. Ryhmän toiminta perustuu vertaisuuteen sekä ratkaisukeskeisten toimintamallien opettelemiseen.

”Vaikuttavuutta seurataan, ja elämänlaadun mittarit ovat kaikkialla yhteneväiset. Ryhmän käyneiden arkipärjääminen ja elämänlaatu kohentuivat. Ryhmän osallistujat pystyivät myös vähentämään lääkärikäyntejä ja heidän sairaalajaksonsa lyhenivät”, Karvinen kertoo.

Valtakunnallisesti toimintaa koordinoi Kuntaliitto. Sastamalassa toimintaa koordinoidaan Sotesin toimesta.

Minätietoisuus vahvemmaksi

Arkeen Voimaa -aluekoordinaattori Päivi Karvinen korostaa, että ryhmään voi tulla mukaan sellaisena kuin on. Ryhmät ovat sekaryhmiä, ne sopivat kaikille ja kaikenikäisille 18 vuotta täyttäneille sastamalalaisille.

”Arkeen voimaa eroaa muista vertaisryhmistä siinä, että se ei keskity johonkin tiettyyn sairausryhmään tai asiaan, vaan on tarkoitettu sairaudesta riippumatta kaikille. Se pyrkii minätietoisuuden vahvistamiseen ja voimistamiseen.”

Karvisen mukaan Sastamalan kaupunki tarjoaa kuntalaisille tämän palvelun, koska haluaa olla edistämässä kuntalaistensa hyvinvointia.

Koko juttu on luettavissa keskiviikkona 7.8. ilmestyneestä Alueviestistä.