Yrityspuisto Sykkeestä pian konkretiaa – pilotointiin rahaa valtiolta, haussa yrityskoordinaattori

Yrityspuisto Syke kehittyy Vammaksen alueelle.

Sastamalan kaupungin strategisen kärkihankkeen, Yrityspuisto Sykkeen toimintakonseptin pilotointi käynnistyy syksyn aikana. Sastamalan kaupunki on saamassa hanketta varten rahoituksen työ- ja elinkeinoministeriöltä. Hanketta eteenpäin viemään palkataan yrityskoordinaattori. Yrityskoordinaattorin haku käynnistyy heti.

Yrityspuisto Sykkeen toiminnan pilotointi on suoraa jatkoa Sykkeen toimintamallin kehittämishankkeelle. Tähän mennessä on kuvattu koko Sastamalan yritysekosysteemi, kartoitettu muiden yrityspuistojen hyviä käytänteitä ja osallistettu yrityksiä ja opiskelijoita Sykkeen toimintamallin innovointiin ja kehittämiseen.

Nyt alkavan hankkeen tavoitteena on tuoda Syke konkretian tasolle.

Hankkeen tärkein tavoite on saada alueelle uutta yritystoimintaa, summaa kaupunginjohtaja Jarkko Malmberg.

“Tarkoituksena on kartoittaa sijoittumishakuisia ja -haluisia yrityksiä ympäri Suomen, sekä toimintaansa laajentamassa olevia paikallisia toimijoita. Sykkeeseen ovat tervetulleet kaikenlaiset teollisuus- ja asiantuntijapalveluiden tarjoajat”, Malmberg jatkaa.

Yrityspuisto Sykkeen yrityspohjan laajentamisen ohella pilottihankkeessa keskitytään myös laaja-alaisesti erilaisten yhteistyökuvioiden rakentamiseen. Tavoitteena on muun muassa Yrityspuisto Sykkeen sisäisen yhteistyön kehittäminen niin, että Sykkeen yritykset yhdessä omien sidosryhmiensä kanssa veisivät aluetta eteenpäin niin operatiivisella kuin strategisellakin tasolla.

Ulospäin Sykkeen halutaan olevan Tampereen seudun innovaatioympäristön satelliittipiste ja näin vahvistavan Sastamalan alueen yritysten TKI-toimintaa yhteistyössä korkeakoulujen, tutkimuskeskusten sekä kasvu- ja startup-yritysten kanssa.

Yrityskoordinaattorilta odotetaan lihaa luiden ympärille

Pilottihanke alkaa varsinaisesti lokakuun aikana, kunhan hankkeelle saadaan palkattua työntekijä. Rekrytointiprosessi alkaa välittömästi ja hakunimikkeenä on yrityskoordinaattori. Yrityskoordinaattoriin tehtäviin kuuluvat Sykkeen sisäisen ja ulkoisen yhteistyön koordinointi ja kehittäminen sekä erilaisten yritystapahtumien, -valmennusten ja -verkostotoiminnan järjestäminen. Ykkösasia on kuitenkin alueen myynti.

Sykkeen alueen ensimmäiset uudet tontit tulevat aikataulun mukaan varattavaksi tämän vuoden lopulla, ja yrityspohjan kasvattaminen vaatii näkyvyyden lisäksi myös aktiivista sijoittumishaluisten yritysten etsimistä ja suoraa kontaktointia. Tätä työtä tekemään palkataan kahden vuoden määräaikaisen yrityskoordinaattori.

“Etsimämme henkilön pitää olla myynti- ja markkinointihenkinen ja vahvasti tuloshakuinen. Lisäksi hänen tulisi kyetä toimimaan verkostojen ja yhteistyön rakentajana niin Sykkeen sisällä kuin sen ulkopuolellakin”, kertoo Sastamalan vt. elinkeinojohtaja Tanja Aarnikuru.

Yrityskoordinaattorin tehtävä on määräaikainen 30.9.2021 asti, tämän jälkeen työsuhde voidaan vakinaistaa.

Yrityspuisto Syke

Yrityspuisto Syke on Sastamalan kaupungin strateginen kärkihanke. Syke syntyy olemassa olevasta teollisuusalueesta ja sen yhteyteen kaavoitetuista uusista yritystonteista. Tällä hetkellä Sykkeen alueella toimii 12 yritystä, joissa työskentelee noin 200 henkeä. Uudet yritystontit tulevat varattaviksi vuoden 2019 lopulla. Sastamalan kaupungille myönnettiin vuonna 2018 Pirkanmaan liiton toimesta AIKO-rahoitusta Yrityspuisto Sykkeen toimintamallin kehittämiseksi. Lisätietoja www.sykesastamala.fi.