Tekninen johtaja kiinteistöjen salkutuksesta: “Ei kaupunki ole Vinkistä luopumassa”

Kulttuuritalo Jaatsi ei näillä näkymin ole peruskorjattavien kiinteistöjen listalla.

Sastamalan kaupunki salkuttaa kiinteistönsä eli on jakanut ne tulevaisuuden toimintaa silmällä pitäen viiteen ryhmään. Yhden ryhmän muodostavat kiinteistöt, joihin kaupunki ei ole valmis tekemään mittavia peruskorjauksia ja joista se olisi näin ollen pitkällä aikavälillä valmis luopumaan.

Teknisen lautakunnan esityslistan perusteella tässä ryhmässä ovat muun muassa Vinkin vapaa-aikakeskus, Kulttuuritalo Jaatsi sekä muut Jaatsin kiinteistöt, Äetsän terveystalo, Suodenniemen kotiseutumuseo, Mouhijärven vanhainkoti, Uotsolan päiväkoti, Kiikan Kannari ja Stormin vanha koulu, josta osa toimii nykyisin museon varastona.

Näiden rakennusten perusylläpidosta kuitenkin huolehditaan. Välttämättömät vikakorjaukset tehdään ja turvallisuusmääräysten täyttymisestä huolehditaan. Mikäli rakennus kuitenkin on laitettava käyttökieltoon, sen myynti- tai purkamisaikataulua nopeutetaan.

Tekninen johtaja Kimmo Toukoniemi korostaa, että salkutuksen tarkoituksena on priorisoida kunnan valtavaa kiinteistömassaa ja hillitä korjausvelan kasvua.

“Salkutuksen myötä linjataan miten Sastamalan kiinteistömassaa hallinnoidaan ja hoidetaan. Valtuusto päätti salkutuksen periaatteista kesäkuussa, kiinteistöjen osalta Sastamalassa panostetaan kunnan ydintoimintojen turvaamiseen.”

Toukoniemen mukaan toiminta ja palvelut eivät ole yhtä kuin joku tietty kiinteistö.

“Kaupunki ei ole luopumassa esimerkiksi Vinkistä. Linjaus tarkoittaa, että siinä vaiheessa kun liikuntakeskus vaatii mittavaa peruskorjausta, asiaa mietitään siitä näkökulmasta, että voi olla järkevämpää rakentaa uusi peltihalli kuin rakentaa vanha kokonaan uusiksi”, Toukoniemi selvittää.

“Kiinteistöjen ryhmittely ei myöskään ole yhtä kuin kunnan palveluverkko”, hän lisää.

Myydään, puretaan tai jatkojalostetaan ja myydään?

Kiinteistöluokituksessa on ryhmitelty erikseen myös toimitiloja, jotka myydään, puretaan tai jatkojalostetaan ja myydään. Tällä listalla on esimerkiksi Kivinavetta Vammalassa ja Kiikostalo Kiikoisissa.

Kivinavetan ja Kiikostalon kaupunki katsoo toimitiloiksi, joille ei ole enää käyttötarvetta tai joiden omistus ei ole kunnalle tärkeää ja niistä voidaan luopua.

Teknisen lautakunnan esittelytekstissä todetaan, että tämän kategorian rakennukset ovat yleensä huonokuntoisia ja ne käytetään loppuun tai myydään tai puretaan. Kiinteistöt, jotka on hankittu maapoliittisista tai muista syistä, jalostetaan esimerkiksi kaavoituksella muuhun käyttöön.

Suoraan myytävien tai purettavien rakennusten toimenpiteet toteutetaan mahdollisimman nopealla aikataululla ja niiden listaus tuodaan vuosittain talousarviokäsittelyyn.

Rakennettujen kiinteistöjen ryhmittely – tai salkutus kuten siitä virkamieskielellä puhutaan – on teknisen lautakunnan käsiteltävänä ensi tiistaina.

Kaupungin kiinteistöryhmittelyyn voi tutustua tästä. “Salkut” sisältöineen ovat teknisen lautakunnan esityslistan liitteenä.  Omassa ryhmässään ovat kaupungin ydintoiminnan kannalta keskeiset kiinteistöt sekä kiinteistöt, joita tarvitaan elinvoiman edistämiseen.