Muistutusmaksusta lääke katoileviin lainalaitteisiin Sastamalan seudun perusterveydenhuollossa

Vammalan pääterveysasema.

Sastamalan seudun perusterveydenhuollossa asiakkailta palauttamatta jäävät apuvälineet ja laitteet ovat yhä isompi ongelma. Muun muassa verenpainemittareita häviää vuosittain useita.

Tilanteen helpottamiseksi yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyslautakunta päätti määrätä muistutusmaksun. Sen suuruus on 50 euroa.

Asiakkaat sitoutuvat laitteen saadessaan maksamaan muistutusmaksun, jos väline jää palauttamatta. Se laskutetaan myös, mikäli laite rikkoutuu huolimattomuuden tai tahallisuuden vuoksi. Lisäksi peritään välineen hinta. Esimerkiksi verenpainemittari maksaa reilut 70 euroa.

Harkinnan mukaan maksu voidaan jättää laskuttamatta. Tällöin asiakas on toimittanut riittävän ja uskottavan selvityksen laitteen tahattomasta katoamisesta tai rikkoutumisesta.