Vastaanottokeskuksen puolesta esitys Punkalaitumella

Kuvituskuva Punkalaitumen vastaanottokeskuksesta.

Punkalaitumen valtuustossa oli esillä vastaanottokeskuksen tulevaisuus.

Martti Mölsä (sin.) teki kokouksessa esityksen kannanoton valmistelemisesta. Tavoitteena on vastaanottokeskuksen toiminnan jatkuminen.

Valtuusto lähetti asian kunnanhallitukselle.

Punkalaitumella toimii Suomen Punaisen Ristin Turun vastaanottokeskuksen toimipiste.