Sastamala nousee 2030-luvulla muuttovoittoiseksi?

Vammalaa. Kuvituskuva: Alueviestin arkisto.

Sastamalan kaupungin väestöennuste on numeroiden valossa laskevalla uralla. Sastamalalla on tulevaisuudessa silti mahdollisuudet muuttovoittoon, todetaan kaupungin laatimassa tiedotteessa.

Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI:n tekemän, vuoteen 2040 ulottuvan väestöennusteen mukaan Sastamala kärsii tällä hetkellä vain maltillisia muuttotappioita Suomen sisäisessä muuttoliikkeessä. Huomionarvoista on, että Sastamala saa jo nyt muuttovoittoa nuorten aktiivisten aikuisten ikäryhmässä. Sastamalaan muuttaneista neljä viidestä on alle 35-vuotias.

Kokonaisuutena Sastamalan nettomuuton ennustetaan kääntyvän positiiviseksi 2030-luvun aikana. Muuttovoittoja ennustetaan tulevan erityisesti yli 25-vuotiaiden ikäluokista. Positiiviseen ennusteeseen vaikuttaa pitkälle Sastamalan vetovoima.

MDI:n ennusteessa todetaan, että positiivinen nettomuutto toteutuu, mikäli alueen vetovoima säilyy ennallaan. Vetovoiman kasvaminen taas parantaa tilannetta entisestään. Ennusteessa todetaan myös, että vaikka muuttovoima ei riittäisikään kääntämään koko väestönkehitystä positiiviseksi, nuorten aikuisten muutolla on silti merkittäviä vaikutuksia alueen elinvoimaan ja Sastamalan aluekehitykseen.

Sastamalan sisällä väestö näyttäisi ennusteiden mukaan keskittyvät kaupungin keskustaan sekä Mouhijärvelle. Lähes 60 prosenttia sastamalalaisista asuisi ennusteen mukaan vuonna 2040 joko keskustassa tai Mouhijärvellä. Mouhijärven muuta Sastamalaa vahvempi väestönkehitys selittyy MDI:n mukaan alueen sijaintietuun ja aikaetuun suhteessa kasvavaan ja laajenevaan Tampereeseen.

Sastamalan kaupunginjohtaja Jarkko Malmberg toteaa, että Tampereen seudun kasvu on fakta.

“Emme voi kuitenkaan jäädä Tampereen kasvun suhteen odottavalle kannalle, vaan meidän tulee omilla elinvoimapoliittisilla ratkaisuillamme pyrkiä aktiivisesti mukaan kasvuimuun.”

Luonnollinen väestönkehitys laskee väkilukua

Vaikka Sastamalan muuttovoiton ennustetaan kääntyvän positiiviseksi, laskee kaupungin väkiluku selvityksen mukaan edelleen vuosina 2019-2040. Ikääntynyttä väestöä on paljon, syntyneitä jatkuvasti vähemmän.

Ennusteen mukaan Sastamalan keskeinen tulevaisuuden haaste onkin eläkeikäisen väestön kasvu etenkin kaikista vanhemmissa ikäluokissa ja sen seurauksena tapahtuva työikäisen väestön supistuminen. Työikäisen väestön väheneminen perustuu Sastamalassa pääsääntöisesti vinoutuneeseen ikärakenteeseen: Sastamalan väestön on jo nyt maan keskiarvoa vanhempaa eli kaupungissa on paljon eläkeläisiä tai pian eläköitymässä olevia. Alueellisesti eläkeikäisten määrä kasvaa kaikkialla Sastamalassa.

Toinen merkittävä, luonnolliseen väestönkehitykseen vaikuttava seikka on koko maata koskeva syntyvyyden lasku. Ennusteen mukaan Sastamalassa asuvien lasten määrät tulevat supistumaan kohtuullisen voimakkaasti koko Sastamalan alueella ja syntyneiden osuuden laskevan yli neljänneksellä vuosien 2019-2040 aikana. Jos trendi jatkuu, sillä on väistämättä vaikutusta Sastamalan palveluverkkoon.

“Nämä ovat niitä syitä, miksi meidän tulee jo nyt tarkastella palveluverkkoa pitkällä aikajänteellä, eikä tämän tai ensi vuoden tarpeiden näkökulmasta”, Malmberg summaa.

MDI:n Sastamalalle laatima väestöennuste vuosille 2018-2040 löytyy Sastamalan kaupungin kotisivuilta.

 • avatar Jerry

  Kaupungilla on monia menoeriä. Tämä on yksi niistä ja varmasti pienimpiä.

  • avatar nikoruusuvuori

   Mutta TÄYSIN turha menoerä? Vai voitko perustella miksi olisi hyväksyttävä!?

   • avatar Jerry

    Lapsikin osaa perustella.
    Kerropa sinä, että mihin kaupungin johtaminen ja päätökset perustuisivat, jos ei osaltaan tuohon? Rakentaminen, palveluiden sijoittelu, kaupungin houkuttelevuus, mainonta, jne.
    On varmaan hienoa vastustaa lähtökohtaisesti kaikkea päätöksentekoa ymmärtämättä kuitenkaan mitä vastustaa?

  • avatar nikoruusuvuori

   MDI tms ei ole halpoja! Ja kun ei tyydytty alkuperäiseen ja lähdetty sen pohjalta rakentamaan tulevaa niin tämäkin turha menoerä on aivan varmasti pois sosiaalipuolen ja eritoten erityislasten omaishoidontuesta pois (väheksymättä muita sosiaalipuolen menoja). Eli Jerry (Cotton), onko oikein täällä peräferiassa aloittaa rotuerottelu vähentämällä sosiaalipuolen menoista siksi että saadaan kaupungin arsea nuoleva tutkimus?!

   • avatar Jerry

    Juuri siksihän tutkimus tehtiin, että saataisiin kaupungin kirstuun verotuloja vaikkapa juuri erityislapsille. Ei kaupunki voi jäädä paikalleen odottamaan ja toivoa, että ehkä vielä ensi vuosikymmenelläkin joku maksaa veroja. Siinä käy huonosti. Kilpailu muuttajista on kovaa.
    Kahden yksittäisen menoerän toisensa poissulkeva vertailu on helppoa keneltä vain. Valitettavasti menoeriä on paljon enemmän.
    Kerro sinä kummasta tingitään vanhustenhuollosta vai lasten hammashuollosta?
    Entä kirjastotoimesta vai katujen kunnossapidosta?

 • avatar pekkahuppunen

  Hienoa, kun väestöennuste ei miellytä, voidaan ostaa uusi itseä miellyttävä tutkimus.

Kommentointi ei ole käytössä.