Sastamalassa tarvetta vanhus- ja vammaisasiavaltuutetulle

Vanhus, ikäihminen, pyörätuoli

Vanhus- ja vammaisasiavaltuutetulle riittäisi töitä Sastamalassa. Sosiaali- ja terveystoimen toimialatiimi näkisi viran perustamisen tervetulleena.

Taustalla on Leena Saarelan (vas.) jättämä valtuustoaloite vanhusasiavaltuutetun viran perustamiseksi. Sosiaali- ja terveystoimen toimialatiimi katsoo lausunnossaan, että tehtävää olisi tarpeellista laajentaa koskemaan myös vammaispalveluja.

Vanhus- ja vammaisasiavaltuutettu olisi puolueeton viranhaltija. Hän ottaisi vastaan palautteita, kuuntelisi kaupunkilaisten huolia sekä neuvoisi ja ohjaisi tarvittaessa oikean tahon puoleen. Ongelmatilanteissa valtuutettu tarjoaisi selvittelyapua ja järjestäisi neuvotteluja ristiriitojen ratkaisemiseksi. Hänellä kuuluisivat myös yksityisen ja oman tuotannon palveluiden valvontavastuut sekä yhteistyö muiden valvontaa tekevien viranomaisten kanssa. Valtuutettu toimisi vanhus- ja vammaisneuvostojen esittelijänä.

Sosiaali- ja terveystoimen ensi vuoden talousarvioraami ei virkaa mahdollista ilman uutta määrärahaa.