Pirkanmaa on maan ykkönen työvoimakoulutusten tuloksellisuudessa

Kuvituskuva Alueviestin arkisto.

Pirkanmaa on maan ykkönen työvoimakoulutusten tuloksellisuudessa. Maakunnassa on onnistuttu systemaattisesti panostamaan työvoimakoulutusten ennakointiin ja kohdentamiseen niille aloille, jotka eniten kärsivät osaavasta työvoimasta.

Työ- ja elinkeinoministeriön syksyn arvioinnissa 70 prosenttia pirkanmaalaisista työvoimakoulutuksiin osallistuneista on kolmen kuukauden kuluttua sen päättymisestä päässyt töihin, koulutukseen tai muuhun toimintaan. Vain 30 prosenttia on palannut työttömiksi.

Hyviä työllistymistuloksia on saavutettu etenkin rakennusalalla, kone- ja metalliteollisuudessa, turvallisuusalalla, tieto- ja viestintätekniikassa, sosiaali- ja terveysalalla sekä kuljetuksissa ja logistiikassa.

”Yritykset ovat oivaltaneet koulutuksen mahdollisuudet rekrytoinnin apuna aivan uudella tavalla. Räätälöidyn koulutuksen ja tiiviin yritysyhteistyön avulla luomme pohjan hyville tuloksille niin yritysten kuin koulutukseen osallistuvan asiakkaan kannalta”, kiteyttää Pirkanmaan ELY-keskuksen koulutusasiantuntija Tuija Marnela.

Työvoimakoulutuksiin on osallistunut keskimäärin 1 500 henkilöä kuukausittain. Kokonaismäärä on pysynyt suhteellisen tasaisena vuoden 2018 syksystä lähtien.

Koulutuksiin osallistuneet ovat myös palautteen perusteella olleet erittäin tyytyväisiä Pirkanmaan työvoimakoulutuksiin. Heistä 85 prosenttia arvioi koulutuksen onnistuneen hyvin tai erinomaisesti.