Järvissä vesi korkealla, juoksutukset isoja

Kokemäenjoki, jää, vesi

Pirkanmaan järvissä vesi on edelleen korkealla. Rantojen rakennuksille ei kuitenkaan pitäisi aiheutua vahinkoja.

Useissa järvissä nykyiset korkeudet ovat tyypillisempiä keväällä lumen sulamisen jälkeen. Syyssateilla vedet eivät tavallisesti nouse näin ylös.

Kokemäenjoen juoksutukset ovat olleet voimakkaita jo toista kuukautta. Tämä on hillinnyt säännösteltyjen järvien vedenkorkeuksien nousua.

Juoksutuksia pienennetään, kun elohopea laskee riittävästi pakkaselle. Näin edistetään yhtenäisen jääkannen muodostumista Kokemäenjokeen. Jääkansi estää hyyteen ja hyydetulvien syntymistä.

Kovia ja pitkäaikaisia pakkasjaksoja ei ole toistaiseksi näkyvissä. “Jokiveden lämpötila on kuitenkin lähellä nollaa, joten mahdolliset pakkaset voisivat saada jääkannen muodostumaan muutamassa päivässä”, kertoo Pirkanmaan ELY-keskuksen johtava vesitalousasiantuntija Diar Isid. “Pahinta tässä vaiheessa olisi lämpötilan sahaaminen 0 ja -5 asteen välillä, koska siinä tilanteessa muodostuu hyydettä, mutta jääkantta ei pystytä edesauttamaan”, hän jatkaa.

Kokemäenjoen virtaama on tavanomaiseen nähden kaksinkertainen.