Sastamalassa pidättäydytään kustannusten kasvattamisesta

Sastamalan kaupungintalo
Sastamalan kaupungintalo.

Kaupungin kaikilla toimialoilla Sastamalassa pidättäydytään kustannuksia lisäävistä toiminnallisista muutoksista. Valmisteilla on talouden sopeuttaminen.

Säästötoimenpiteitä kartoitetaan maaliskuun loppuun mennessä. Niiden pohjalta laadittava sopeuttamisohjelma huomioidaan osittain jo kuluvan vuoden toiminnassa.

Kaupungin talousarvio on 1,2 miljoonaa euroa alijäämäinen, samoin taloussuunnitelmassa kaksi seuraavaa.