Viranhaltijapäätös: Ei ekaluokkalaisia Marttilan kouluun – “Nytkö alkoi alasajo?” pohtii tulevan koululaisen vanhempi

Syntyvyyden lasku vaikuttaa myös Vammalan alueen alakoulujen oppilasmääriin ja sinetöinee jossain vaiheessa Marttilan koulun kohtalon.

Sastamalan kaupunki on tekemässä viranhaltijapäätöstä, jonka mukaan Marttilan koululla ei aloittaisi ensimmäistä vuosiluokkaa syksyllä 2020.

Kaupungin perusopetuksen opetuspäällikkö Kati Heikkilä toteaa, että opetuksen järjestäjä päättää oppilaiden lähikouluista ja opetusryhmien muodostamisesta, ja Marttilan koulun kohdalla on päätetty, ettei ensimmäistä vuosiluokkaa ensi syksynä perusteta.

Heikkilän mukaan Marttilan koulun 1. luokan oppilasmääräksi olisi tullut enintään 8-11 oppilasta.

”Oppilaat sijoittuvat nyt osoitteensa mukaisesti siten, että koulumatkan perusteella on mahdollista osoittaa osalle oppilaista koulupaikka Muistolan koulusta ja osalle Vareliuksen koulusta. Marttilan koulu on noin kahden kilometrin etäisyydellä näistä molemmista kouluista, joten oppilaiden koulumatkat säilyvät muutoksesta huolimatta pieninä.”

Luokkakoot Muistolassa ja Vareliuksessa asettuvat näiden siirtojen jälkeen noin 21-23 oppilaan tasolle.

Heikkilä toteaa, että päätöksen taustalla on koko kaupungin talouden sopeuttamissuunnitelma. Myös perusopetuksen on tehtävä jo tulevaan lukuvuoteen leikkauksia tuntikehyksen osalta.

Heikkilän mukaan perusopetuksessa on ensi vuonna noin 60 oppilasta vähemmän kuin viime syksyn aloituksessa. Tämä merkitsee myös valtionosuuksien putoamista. Näistä syistä johtuen perusopetuksen tuntikehykseen on jouduttu tekemään leikkauksia ja opetusryhmiä tarkastelemaan.

”Ratkaisut eivät ole missään nimessä helppoja, mutta ne on tässä taloudellisessa tilanteessa tehtävä.”

Heikkilä korostaa, ettei Marttilan koulua koskevaa ratkaisua tehdä palveluverkkoselvityksen vuoksi. Hän ei poissulje mahdollisuutta, että tulevaisuudessa Marttilan koululla vielä opiskelee uusia ekaluokkalaisia.

”Lukuvuoden 2021-22 ensimmäisen luokan tilanne ratkaistaan seuraavan lukuvuoden valmistelun yhteydessä. Oppilasennusteen mukaan tällä hetkellä näyttäisi, että silloin jälleen 1. luokka Marttilaankin muodostuisi.”

Kasvatusjohtaja Pekka Kareksen mukaan koulujen tuntikehys vahvistetaan sivistyslautakunnassa 19.2.2020.

“Tästäkö se koulun alasajo nyt alkaa?”

Alueviestiin otti yhteyttä vanhempi, jonka lapsen lähikoulu Marttilan koulu on. Hän sai viime viikon perjantaina tiedon, että lapsen koulutie alkaisikin Muistolassa tai Varilassa.

“Saimme kuulla, ettei ensimmäistä luokkaa ole tulossa Marttilaan lainkaan. Olin järkyttynyt.”

Vanhempi haluaa kommentoida asiaa nimettömänä, koska pelkää julkitulon vaikuttavan hänen lastansa koskeviin päätöksiin.

“Se, ettei ekaluokkaa tule Marttilaan syksyllä lainkaan, on kuulemma asia, joka voidaan viranhaltijan päätöksellä tehdä. Mielestäni kyseessä on asia, joka vaikuttaa mahdollisesti koko koulun tulevaisuuteen. Asia pitäisi alistaa edes sivistyslautakunnan päätettäväksi.”

Toimitukseen soittanut vanhempi ihmettelee, miten näin voidaan toimia, kun päätöksenteko palveluverkkoselvityksestä on vielä kesken.

“Jos tehdään päätös, että Marttilan koulussa ei syksyllä ala ensimmäistä luokkaa, tuskin sellainen alkaa seuraavanakaan vuonna. Tästäkö se koulun alasajo nyt alkaa?”

Vanhempi kokee kaupungin epäonnistuneen asiasta tiedottamisessa. Tammikuun 20. päivä mennessä tehtiin kouluilmoittautumiset, ja silloin Marttilan koulu oli vielä lähikouluna. Miksi tieto tästä tulee vanhemmille vasta nyt?

“Tiedän, että väki vähenee ja Sastamalassa on tehtävä kipeitä päätöksiä koulujen suhteen. Eniten minua ja varmasti monia muitakin risoo se tapa, jolla asioita tässä kaupungissa hoidetaan”, tuohtunut vanhempi sanoo.