HKScan palkitsi – Vuoden broilerituottaja Sastamalasta ja Vuoden ilmastosankari Huittisista

Tuulivoimala nousi Oittisten tilalle jo Jussin isän aikana. Jussi on jatkanut broilerituotannon kehittämistä. Taina käy töissä tilan ulkopuolella ja hoitaa kodin ja lapset.

HKScan on jälleen palkinnut vuoden tuottajia. Vuoden broilerituottajana palkittiin Oittisen Tila Oy Sastamalan Keikyästä. Tilaa isännöi Jussi Oittinen ja emännöi Taina Hujo-Oittinen.

Oittisen tilalla on tehty pitkäjänteistä kehitystä muun muassa energian tuotantoratkaisuissa ja broilereiden ruokinnassa. Tarkkuus toimenpiteissä näkyy kasvatuserien onnistumisina. Työntekijöiden hyvä johtaminen ja kouluttaminen näkyvät tilan rutiineissa ja hyvässä työilmapiirissä. Jussi Oittinen on jakanut osaamistaan myös tilansa ulkopuolelle ja osallistunut muiden broilerituottajien kouluttamiseen.

Oittisen tila sai viime vuonna HKScanin ympäristöpalkinnon. Työ ympäristöasioiden eteen on jatkunut edelleen. Tila lähti viime vuonna mukaan Kariniemen® sankarit -projektiin, jonka tavoitteena on viedä sopimustuotanto kohti entistä vastuullisempaa ruoantuotantoa. Ensimmäiseksi kotitiloilla keskitytään toimiin tilojen hiilijalanjäljen madaltamiseksi.

Kai Huovinen (oik.) vastaa Emomylly Oy:n toiminnasta. Hallituksen puheenjohtajana toimii Ollin Tila Oy:n Heikki Virtanen, jonka tila on antibioottivapaassa Rypsiporsas-tuotannossa.

Vuoden ilmastosankari -palkinto luovutettiin Emomylly-ryhmälle Huittisiin. Emomylly-ryhmän muodostaa keskusyksikkö Emomylly Oy yhdessä 15 lähialueen sikatilan kanssa. Emomylly Oy:tä johtaa toimitusjohtaja Kai Huovinen.

Emomylly on kunnostautunut monella rintamalla ilmastoasioissa. Emomyllyn keskusyksikköön on rakennettu vuonna 2012 biokaasulaitos, jossa otetaan talteen ilmastolle haitallinen metaani eläinten lannasta ja jatkojalostetaan se sikalan sähköksi ja lämmöksi. Tulevaisuudessa Emomyllyn tavoitteena on lisäksi erottaa ja jatkojalostaa biokaasulaitoksen sivujakeesta ravinteita peltoviljelyyn.

Emomyllyn tiloilta on laskettu Rypsiporsas-tuotannon hiilijalanjälki ja tilat seuraavat hiilijalanjälkensä kehittymistä. Emomyllyn hallituksen puheenjohtaja Heikki Virtasen tilalla vilja kuivataan bioenergian voimalla kokonaan ilman fossiilista energiaa. Sähköä saadaan aurinkopaneeleista ja suurin osa lämpöenergiasta otetaan maalämpöpumpuilla lietelannasta. Virtanen on mukana myös paikallisessa tuulivoimayhtiössä, joka tuottaa vihreää energiaa valtakunnan verkkoon.

Tuottajat palkittiin Tampere-talossa 13. helmikuuta.