Esitys: Kuljetusten järjestäminen Tuomi Logistiikalle – “Paikallisten yrittäjien asema kilpailutuksissa ei muutu”

Sastamalan kaupungin henkilö- ja joukkoliikennepalvelut muodostuvat oppilaskuljetuksista, paikallisliikenteestä ja palveluliikenteestä sekä sosiaali- ja terveystoimen kuljetuksista. Kuvituskuva: Pixabay.

Sastamalan kaupunki on solmimassa henkilö- ja joukkoliikenteen kuljetusten operatiivista järjestämistä koskevan sopimuksen Tuomi Logistiikan kanssa. Asia on käsittelyssä tänään maanantaina kaupunginhallituksen kokouksessa.

Henkilö- ja joukkoliikenteen järjestäminen vaatii erityistä asiantuntemusta niin reittien suunnittelun, kuljetusten kilpailutusten kuin riskienhallinnankin suhteen. Nämä palvelut kaupunki haluaa jatkossa ostaa asiantuntijapalveluina. Kaupungin mukaan palvelun etuja ovat myös siirtymäajan jälkeen syntyvät säästöt sekä nykyistä merkittävästi parempi tietosuoja.

“Paikallisella tasolla olennaista tässä on se, että Sastamalan kaupunki on edelleen se taho, joka määrittelee kilpailutusten periaatteet ja palvelun laadun tason. Esimerkiksi koulukuljetusten periaatteet määrittelee jatkossakin sivistyslautakunta”, kertoo kaupunginjohtaja Jarkko Malmberg.

Tuomi Logistiikan kanssa tehtävä sopimus ei myöskään vaikuta siihen, miten paikalliset yritykset voivat osallistua tai menestyä kilpailutuksissa.

“Kilpailutuksissa on samat säännöt, oli kilpailuttaja sitten kaupunki tai Tuomi Logistiikka. Paikallisten yrittäjien asema kilpailutuksissa ei muutu”, Malmberg summaa.

Malmbergin mukaan sopimusta on tarkoitus lähteä toteuttamaan kolmivaiheisesti. Ensimmäisessä vaiheessa Tuomi Logistiikalle siirrettäisiin eteläisen alueen koulukuljetusten hoitaminen ja sen jälkeen pohjoinen ja läntinen alue, palveluliikenne sekä paikallisliikenne. Kolmas vaihe pitäisi sisällään kokonaisuuden hoitamisen.

Tuomi Logistiikka Oy on Tampereen kaupungin, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin, Sastamalan kaupungin ja 18 muun pirkanmaalaisen kunnan omistama, voittoa tavoittelematon yhteishankinta- ja logistiikkayhtiö, joka tarjoaa omistajilleen hankinta-, materiaali-, kuljetus- sekä henkilöliikennepalveluita.