Kokouksia karsitaan Sastamalassa

Kokous.

Kaupungin toimielinten kokoukset pidetään Sastamalassa minimissä. Taustalla on koronaepidemia.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se kehottaa toimielimiä mahdollisuuksien mukaan perumaan ja siirtämään kokouksiaan toistaiseksi. Näin toimitaan, jos käsiteltävänä ei ole koronatilanteeseen liittyviä kiireellisiä ja välttämättömiä asioita.

Mikäli kokouksia on pakko pitää, ne tulisi järjestää väljissä tiloissa ja hyödyntää sähköistä kokousmenettelyä.