“Mitä pidempään on lomilla, sitä vaikeampi palata” – Koronavirus vaikuttaa myös varusmiesten elämään

Roope Rantanen.

Koronavirusepidemia on muuttanut arkea myös varuskunnissa.

Parhaillaan varusmiespalvelustaan Porin prikaatin Niinisalon varuskunnassa suorittava sastamalalainen Roope Rantanen kertoo koronan vaikutusten näkyvän monella tapaa.

Eri osastot liikkuvat varuskunta-alueella siten, etteivät ne ole fyysisesti tekemisissä keskenään.

“Ensin käytössä oli viikon sykli niin, että osa oli sen ajan kasarmilla, osa metsässä ja osa lomilla. Tällä viikolla otetaan käyttöön uusi kierto. Yksi osasto on kerrallaan kaksi viikkoa lomalla ja sen jälkeen neljän viikon ajan palveluksessa. Niistä kaksi viikkoa metsässä ja kaksi kasarmilla”, Rantanen selvittää.

Jaksotetun palveluksen lisäksi paikkoja desinfioidaan huolella, lisäksi varusmiehiltä on peruttu varuskunta-alueen ulkopuolella pidettävät ilta- ja urheiluvapaat.

18-vuotiaan jääkärin kohdalla koronaepidemia osui pahaan rakoon. Rantanen kertoo olleensa kiinni pitkän aikaa ennen kuin syklit otettiin käyttöön.

“Osastoihin jako pidensi kiinni oloa omalta kohdaltani, mutta sitten tuli onneksi viikon loma.”

“Korona ketuttaa kun joutuu olemaan kiinni”

Varusmiehille on annettu samanlaisia ohjeita kuin siviileille. Rantasen mukaan heitä on kehotettu viettämään lomilla mahdollisimman paljon aikaa kotona, eikä riskiryhmäläisiä saa tavata.

“Jos sairastuu lomilla, toimitaan kuten normaalistikin eli hakeudutaan hoitoon oman paikkakunnan terveysasemalle.”

Ylimääräisten kontaktien välttely ulottuu myös varuskuntaan. Porin prikaatissa se tarkoittaa sitä, että sotilaskotien, Niinisalon Urheilutalon ja Huovinrinteen Kuntotalon käyttö varuskunnan ulkopuoliselta henkilöstöltä on kielletty.

Rantanen on tyytyväinen siitä, että sotku on edelleen varusmiehille auki ja sotkuauto palvelee metsässä. Se harmittaa, etteivät vanhemmat ja tyttöystävä pääse moikkaamaan kiinni ollessa.

“Ainakin itseäni ja monia kavereitakin ketuttaa korona juuri siksi, että joutuu olemaan kiinni pitkän aikaa. Toki sitten on pidemmät lomat, mutta mitä pidempään on lomilla, sitä vaikeampi on palata.”

Prikaatin mukaan järjestelyt ovat toistaiseksi voimassa olevia varotoimia, joilla pyritään entisestään välttämään ja hidastamaan koronaviruksen leviämistä varuskunnissa sekä tavoitellaan epidemian jaksottumista pidemmälle aikavälille.

Puolustusvoimissa on keskiviikkoon mennessä varmistettu yhteensä kahdeksan tartuntaa, joista kolme koskee varusmiehiä ja viisi henkilökuntaa. Porin prikaatissa todettuja tartuntoja ei ole.