Vanhusten hoivakoti viranomaisten valvontaan Punkalaitumella – Esperin Pakarissa jälleen ongelmia?

Kuvituskuva.

Aluehallintovirasto selvittää Punkalaitumella sijaitsevan hoivayhtiö Esperin ylläpitämän hoivakoti Pakarin toimintaa.

Kysyimme Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalveluiden (Sotesi) asumispalvelujohtaja Mervi Marttilalta hoivakodin tilanteesta. Minkälaisista ongelmista nyt on mahdollisesti kyse?

“Aluehallintovirastolle menneessä epäkohtailmoituksessa mainitaan muun muassa henkilöstömäärän vaihtelu työvuoroissa, henkilökunnan yksikkökohtaisten lääkelupien puuttuminen ja lääkehoitosuunnitelman noudattamatta jättäminen”, Marttila vastaa.

Aluehallintovirasto pyysi palvelutuottajalta kirjallista selvitystä tilanteesta 18.5.2020 mennessä. Samoin Sotesi edellytti palvelutuottajaa palauttamaan selvityksen määräajassa myös Sotesin käyttöön.

Marttilan mukaan saatua selvitystä arvioidaan ja mietitään mahdollisia tarvittavia jatkotoimenpiteitä asian suhteen. Yksikkö on toimittanut muun muassa ajantasaisen lääkehoitosuunnitelman ja omavalvontasuunnitelman.

Marttila korostaa, että hoivakoti Pakarin tilannetta selvitetään niin aluehallintoviraston kuin Sotesin toimesta. Hän toteaa, että  COVID-19 -pandemian aiheuttama poikkeustila ja sen mukanaan tuoma vierailukielto hoivakoteihin on tuonut haasteen niin läheisten tapaamiseen kuin viranomaisten suorittamaan valvontatyöhönkin.

48-paikkainen ympärivuorokautista hoivaa ikäihmisille tarjoava Esperi Pakari oli viranomaisten syynissä myös vuosi sitten. Tuolloin muun muassa asiakkaiden palvelu- ja hoitosuunnitelmissa havaittiin puutteita. Myös työntekijöiden yksikkökohtaisissa lääkehoitoluvissa oli puutteita ja yksikössä ei ollut voimassa olevaa lääkehoitosuunnitelmaa.

Viime keväänä Sotesi otti joksikin aikaa valvontavastuun Pakarissa. Mervi Marttila, saatiinko asiat saatiin tuolloin järjestykseen?

“Aluehallintovirasto ja Sotesi tekivät yksikköön yhteiskäynnin kesäkuussa 2019. Tehdyn käynnin ja palvelutuottajan antamien selvitysten perusteella avi totesi, että yksikön toiminta on asianmukaisella tasolla eikä edellyttänyt valvontaviranomaiselta enempää toimenpiteitä.”

Marttilan mukaan Sotesi teki lisäksi vuosikäynnin yksikköön viime lokakuussa. Tuolloin todettiin, että yksikön toimintaa on kehitetty kohti parempaa, mutta työ on edelleen kesken.

Jätä kommentti