Saskylle 350 000 euroa kehittämisrahaa – Avainsanoja uudet oppimisympäristöt: digitalisaatio, robotiikka ja tekoäly

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt 15 miljoonaa euroa strategiarahoitusta ammatillisen koulutuksen kehittämiseen.

SASKY koulutuskuntayhtymälle (Saskylle) on tuosta summasta myönnetty 350 000 euroa.

Ammatillisen koulutuksen strategiarahoituksen tarkoituksena on tukea ja ohjata ammatillisen koulutuksen järjestäjiä toimintansa kehittämisessä ja uudistamisessa koulutuspoliittisten tavoitteiden mukaisesti.

Rahoitusta myönnettiin strategiarahoituspäätöksellä yhteensä 75 koulutuksen järjestäjälle.

Vuosina 2020-2022 strategiarahoitusta tullaan myöntämään seuraaviin kehittämiskokonaisuuksiin: opetuksen ja ohjauksen laadun parantaminen, oppimisympäristöjen kehittäminen  ja koulutuksen järjestäjien tieto-osaamisen parantaminen.

Opetuksen ja ohjauksen laadun parantamiseen myönnetyllä 50 000 euron rahoituksella Saskyssa kehitetään ohjauksen välineitä ja tapoja, jotka vastaavat entistä yksilöllisempiin toteutuksiin ajasta ja paikasta riippumatta.

Lisäksi kehitetään toimia, joilla jokaisen omaa polkuaan kulkevan opiskelijan osaaminen saadaan näkyväksi, jotta häntä pystytään digitaalisuutta hyödyntäen ohjaamaan ja tukemaan oikea-aikaisesti sujuvalla palvelukokonaisuudella.

Saskyn tavoitteena on tunnistaa yritysten henkilöstön osaamistarpeet, tunnistaa uusien teknologioiden, digitalisaation, robotiikan ja tekoälyn mahdollisuudet opetuksessa sekä toteuttaa niitä.

Oppimisympäristöjen kehittämiseen myönnetyllä 300 000 euron rahoituksella Saskyn oppimisympäristöjä monipuolistetaan hankkimalla laitekantaa, jolla tehostetaan oppimista ja mahdollistetaan etäyhteyksin tapahtuvaa opetusta.

Usealle alalle soveltuu hyvin esimerkiksi lisätyn todellisuuden (AR) ja virtuaalisen todellisuuden (VR) käyttäminen. Tavoitteena on opiskelijan joustava ja monimuotoinen oppiminen monipuolisissa oppimisympäristöissä.

Saskyn saama strategiarahoitus jakaantuu koko Saskyn ammatillisen koulutuksen tulosalueelle.