Kourajoen vesi käyttökieltoon – Kalakuolemien syytä selvitetään

Huittisissa Loimijokeen laskevassa Kourajoessa on Kukonharjan kylän alapuolella havaittu kalakuolemia, joka ensiarvioiden perusteella saattaa aiheutua jokeen tulleesta jätevedestä.

Kourajoen valuma-alue sijaitsee vesihuoltolaitoksen viemäriverkoston ulkopuolella.

Ympäristötoimisto on selvittänyt mahdollista päästölähdettä ja kehottaa välttämään Kourajoen käyttöä talousvetenä, uimiseen ja kasteluun toistaiseksi.

Jätä kommentti