Lukijan kysymys vedestä: Tuliko Huittisten puhdistamoon liittyminen liian kalliiksi ja miksi se piti tehdä?

Sastamalan Veden vs. verkostopäällikkö Marko Naskali, käyttöpäällikkö Petri Jääskeläinen ja johtaja Kimmo Toukoniemi vastaavat lukijan kysymyksiin.

Alueviestin lukijaa jäi mietityttämään lehdessämme viime viikolla julkaistu juttu, joka käsitteli veden hintaa Sastamalassa. Toimitusta sähköpostitse lähestynyt henkilö haluaa tietää, ovatko kaikki Sastamalan Veden tekemät investoinnit olleet pakollisia.

”Sastamalassa oli useampi oma jätevedenpuhdistamo. Miksi oli pakko rakentaa kallis siirtoviemäri ja liittyä Huittisten puhdistamoon?” hän kysyy.

Lähettämiimme kysymyksiin miettivät vastauksia Sastamalan Veden johtaja Kimmo Toukoniemi, käyttöpäällikkö Petri Jääskeläinen sekä vs. verkostopäällikkö Marko Naskali.

Heidän mukaansa Huittisten puhdistamolla korvattiin Sastamalan viimeiset neljä käytössä ollutta jätevedenpuhdistamoa. Puhdistamot olivat käyttöikänsä päässä ja saneerausinvestoinnit olisivat olleet merkittäviä.

“Hankekokonaisuutta käsiteltiin aikanaan useita kertoja luottamuselimissä ja osakaskuntien valtuustoissa. Yhteinen keskuspuhdistamo todettiin parhaimmaksi vaihtoehdoksi verrattuna yksittäisten puhdistamoiden saneeraukseen”, he vastaavat.

“Puhdistuskapasiteettia saatiin reilusti lisää palvelemaan alueen teollisuutta ja elinkeinotoimintaa. Myös ympäristönäkökulmasta yhteinen puhdistamohanke oli paras vaihtoehto.”

Lukijaamme kiinnostaa tietää, miten paljon euroja ratkaisu on ottanut ja ottaa edelleen. ”Vesilaskut ovat nousemassa edelleen. Mitä saamme vastineeksi?” hän kysyy.

Sastamalan Veden edustajat vastaavat: “Veden kustannukset ovat muodostuneet pääosin tehtyjen investointien poistoista. Investoinnit ovat välttämättömiä alueen vesihuollon korjausvelan kasvun estämiseksi ja käyttövarmuuden turvaamiseksi.”

Lukija kyseenalaistaa myös pohjaveden käytön ja veden laadun:

”Mikä vika siinä pintavedessä oli? En ole huomannut veden laadussa suurtakaan eroa. Miksi pintavedestä piti siirtyä kalliimpaan pohjaveteen, kun ensimmäistä paikkakunnalla olisi ollut riittämiin ihan omasta takaa? Ja mistä kaukaa sitä pohjavettä tänne juoksutetaan?”

Vastaus kuuluu:

“Pintaveden käyttö talousvetenä sisältää riskejä huomattavasti enemmän kuin pohjavesi. Esimerkiksi yläjuoksulla jokiveden saastuminen. Pohjavesi on puhtaampaa ja lisäksi vuosittainen lämpötilavaihtelu on pienempää, mikä on vähentänyt osaltaan vesijohtovuotojen määrää.

Pohjavettä ostetaan Ikaalisista, Hämeenkyöstä, Huittisista, Kankaanpäästä ja Kokemäeltä. Sastamalan vedellä on kuusi omaa vedenottamoa.”