Valtakunnallisesti merkittävä huomionosoitus Sastamalaan – Vammalan Reserviläiset vuoden malliyhdistys

Vammalan Reserviläiset ovat tuttu näky Tyrvään kirkon sankarihaudoilla itsenäisyyspäivän kunniavartiossa ja lippulinnassa. Kuva: Eeva-Liisa Isosaari.

Reserviläisliitto on nimennyt liittokokouksessaan Sastamalassa toimivan Vammalan Reserviläiset ry:n liiton Vuoden 2020 malliyhdistykseksi. Tunnustus myönnettiin viime vuoden toiminnan perusteella. Reserviläisliitossa on 320 jäsenyhdistystä, joten nimitys on vain harvojen herkkua.

Nyt on juhlan aika lähes 300 jäsenen maanpuolustushenkisessä yhdistyksessä.

“Meillä on ollut erittäin aktiivista kurssitoimintaa jo vuosien ajan, ja se näkyy toiminnan monipuolisuutena ja kasvavana jäsenmääränä”, kertoi yhdistyksen puheenjohtaja Tero Matintalo Seinäjoen liittokokouksen päätyttyä.

Toiminnallisiin lajeihin kuuluva sovellettu reserviläisammunta (SRA) on hyvin suosittua reserviläisten keskuudessa, ja Vammalan Reserviläiset on kouluttanut vapaaehtoisvoimin viime vuosien aikana yhteensä yli 500 uutta SRA-ampujan tutkinnon läpäissyttä harrastajaa.

Lisäksi yhdistyksen kursseilta on valmistunut kymmeniä SRA-tuomareita. Kurssilaiset tulevat eri puolilta eteläistä Suomea kymmenistä eri reserviläisyhdistyksistä ja reserviupseerikerhoista.

Aktiivisuutta yhdistyksessä riittää myös omien moniosaisten ampuma-cupien ja useiden Pirkanmaan Reservipiirien ampumamestaruuskilpailuiden järjestämiseen.

Yhdistyksen jäsenet ovat vuosittain joukolla mukana piirinmestaruuskisoissa ja parhaimmat pääsevät piirijoukkueen mukana SM-tason mittelöihin. Viime vuoden piirikisoissa yhdistyksen jäsenet ampuivat 147 henkilökohtaista suoritusta voittaen kymmeniä mitaleita, ja valtakunnallisista kisoista tuotiin Sastamalaan kymmenkunta henkilökohtaista mitalia sekä usea joukkuemitali.

SRA-kurssilla ammunnanjohtajan tarkassa valvonnassa. Kuva: Eeva-Liisa Isosaari.

Vammalan Reserviläiset on edustettuna paitsi Pirkanmaan Reserviläispiirin piirihallituksessa myös Pirkanmaan Reservipiirien ampumatoimikunnassa, SRA-toimikunnassa ja tiedotustoimikunnassa. VamRes on edustettuna myös naapurireserviläispiirin, Satakunnan SRA-toimikunnassa.

Vammalan Reserviläisten yksi menestyksen salaisuus on vastuunsa kantava ja pitkänlinjan suunnitteluun tähtäävä hallitus. Sen ohella tehtävistä ottavat vastuuta urheilusta ja ammunnasta, perinnetyöstä sekä palkitsemisista vastaavat toimikunnat.

Sastamalan Vanhan kirjallisuuden päivillä Vammalan Reserviläiset ovat erilaisissa talkootehtävissä teltan pystyttämisestä järjestyksen valvontaan. Kunniavartiot Tyrvään kirkon sankarihaudoilla veteraanipäivänä, itsenäisyyspäivänä ja jouluaattona ovat varmasti yleisölle tutuin reserviläistoimintamuoto.

Näkyvyyteen vaikuttavat myös yhdistyksen omat nettisivut ja ulkoisesta tiedottamisesta huolehtiva lehdistövastaava.

“Vuoden malliyhdistys -tunnustuksena saimme yhdistyksen lipun kanssa käytettävän malliyhdistysnauhan. Se olkoon muistutuksena ja kiitoksena yhdistyksemme aktiiveille ja harrastustoiminnassa mukana oleville pitkäjänteisestä talkootyöstä ja vastuunkannosta.”

Vammalan Reserviläisillä on oma hihamerkki. Kuva: Eeva-Liisa Isosaari.