Maria Jokinen: “Elinvoimainen kaupunkikeskusta säteilee hyvinvointia ympärilleen”

Maria Jokisen mukaan Vammalan keskustan elinvoima on Sastamalalle ensiarvoisen tärkeä asia. Kuva: Pauliina Vilenius.

Kirpaiseva kunnallisveroprosentin korotus. Siinä lyhykäisyydessään Maria Jokisen motiivi lähteä ehdolle kevään 2021 kuntavaaleihin Sastamalassa. Jokisen mukaan asuminen tulisi pitää mahdollisimman edullisena, jotta kaupunki voitaisiin nähdä houkuttelevana paikkana rakentaa elämänsä. 

”Arjen sujuvuuden palveluita, kuten varhaiskasvatusta ja terveyspalveluita varten tulopohjan pitää olla kunnossa. Mutta se tie on lyhyt, jos se tehdään veronkorotuksien kautta. Olisin hakenut ensin säästöjä tehostamalla toimintoja”, kokoomuksen kuntavaaliehdokas toteaa. 

Maria Jokiselle tärkeitä teemoja ovat arjen sujuvuus, yrittävä elinvoimaisuus, kestävä kehitys ja ympäristövastuu. Hänen mukaansa Sastamalan kaupungin pitäisi kehittää toimintaansa entistä kestävämmälle pohjalle.

”Kestävä kehitys ja ympäristövastuu ovat tulevaisuuden suuria asioita. Keskustelu kääntyy helposti lentoliikenteeseen, mutta todellisuudessa vain kaksi prosenttia päästöistä tulee sitä kautta. Eniten päästöjä kuitenkin synnyttävät asuminen, liikenne, teollisuus ja energiantuotanto. Näihin pystymme vaikuttamaan yhdessä sekä yksilö-, yritys-, että kuntatasolla.

Meistä jokainen voi esimerkiksi miettiä, miten kierrättää jätteensä. Yhtä lailla kaupungin pitäisi Jokisen mielestä miettiä hankintojensa hiilijalanjälkeä ja sitä, millaista energiaa sen omistamissa kiinteistöissä käytetään. 

Jotta Suomen tavoite olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä toteutuu, pitää kuntien lähteä mukaan talkoisiin ja näyttää esimerkkiä. 

”Vain siten mukaan saadaan myös yksittäiset kuntalaiset.”

Pian neljän lapsen äidille arjen sujuvuuden palvelut, kuten varhaiskasvatus ja terveyspalvelut, ovat tärkeässä roolissa. Kuva: Ida Kärki.

Lainaaminen, kierrättäminen ja korjaaminen ovat nousevia trendejä, eikä kestävän kehityksen toteuttamisen tarvitse olla kaupungin näkökulmasta monimutkaista.

”Kaupunkipyöriä on jo useissa kunnissa, miksei sitten Sastamalassa? Kuinka helppoa lainapyörällä olisi hurauttaa rautatieasemalta Vammalan torille ja takaisin”, Jokinen väläyttää.

Tulevaisuutta on myös se, että tehdään yhteistyötä seutukunnan ja naapurikuntien kanssa. Maria Jokinen toivoo, että Sastamalassa osattaisiin ajatella laajemmin. 

”Monet haluavat muuttaa kaupungista maalle, mutta Suomessa on tuhansia kuntia, jotka voivat markkinoida itseään luonnolla ja kauniilla maisemilla. Sastamala on todella lähellä Tamperetta, ja se vetovoima on saatava hyötykäyttöön uusia asukkaita houkuteltaessa.”

Avainasemassa on julkinen liikenne ja sen lisääminen. Jokisen mukaan junaliikenteen lisääminen Tampereen suuntaan olisi merkittävä asia, sillä Pirkanmaan maakuntakeskuksen läheisyyttä ei kukaan voi viedä meiltä pois. Siksi Tampere pitäisi saada mielikuvissa vielä nykyistä lähemmäksi Sastamalaa.

Osaavasta työvoimasta tulee Suomessa olemaan pula. Kun yritykset miettivät, mille paikkakunnalle ne sijoittuvat, he katsovat missä on työvoimaa. Siksi Sastamalasta pitää löytyä vahva toisen asteen koulutus, joka Sastamalan koulutuskuntayhtymässä jo toteutuu, lukiota unohtamatta. Jokinen näkee, että sen lisäksi avauksia pitäisi tehdä enemmän korkeakoulujen suuntaan. 

Tampereella on yliopisto sekä ammattikorkeakoulu, myös Satakunnan ja Hämeen ammattikorkeakouluja voitaisiin hyödyntää. 

”Yritykset voivat tarjota korkeakouluopiskelijoille harjoittelu- ja opinnäytetyöpaikkoja sekä antaa tutkimusaihioita esimerkiksi innovaatioihin liittyen. Kaupunki voi omalta osaltaan olla avaamassa ovia yrityksille korkeakouluyhteistyöhön. Inhimillisen pääoman kasvattamisella nähdään olevan merkittävä vaikutus organisaation kilpailu- ja suorituskykyyn”, Jokinen huomauttaa. 

Kestävä kehitys ja ympäristövastuu ovat tulevaisuuden suuria asioita, Maria Jokinen muistuttaa. Kuva: Ida Kärki.

Tärkeimmäksi asiaksi kunnassa Maria Jokinen nostaa yrittäjälähtöisyyden. 

”Valtuuston päätökset vaikuttavat suoraan siihen, menestyvätkö yritykset kunnassa, vai siirtyvätkö palvelut muualle. Kunnan ei myöskään pidä missään tilanteessa kilpailla omistamillaan kuntayhtiöillä markkinaehtoisesti toimivien yrityksien kanssa.”

Jokinen lisäisi vuoropuhelua kaupungin ja yrittäjien välillä esimerkiksi säännöllisin yritystapaamisin. Hän ehdottaa myös elinkeinopoliittisen mittariston laatimista. Sen avulla pystyttäisiin säännöllisesti seuraamaan kuntien ja yrittäjien yhteistyötä sekä esimerkiksi sitä, miten hankinnat toteutuvat. 

”Kun on vuorovaikutusta, ymmärryskin lisääntyy”, hän uskoo. 

Vammalan keskustan elinvoima on Jokisen mukaan ensiarvoisen tärkeä asia. Mitä sykkivämpi kaupungin sydän on, sitä enemmän se säteilee hyvinvointia ympärilleen eli kyliin. 

Kaupunki ei voi yrittää yrittäjien puolesta, mutta se voi tarjota toimintaedellytyksiä esimerkiksi keskustaa elävöittämällä. Yksi esimerkki on Vammalan torin kehittämissuunnitelma. 

Jokinen muistuttaa, että kaupunki pystyy vaikuttamaan kaupungin vetovoimaan omalla lupapolitiikallaan. Hän toivoo, että prosesseja saataisiin vietyä nopeammin läpi.

”Eivät ihmiset tule autiolle torille, pitää olla jokin vetovoimatekijä.”

Maria Jokinen

  • Ikä: 39 vuotta
  • Työ: operatiivinen johtaja, yritysvalmentaja
  • Perhe: yrittäjäpuoliso Eero Jokinen ja kolme lasta, joista vanhin käy yläastetta ja kaksi on alle kouluikäisiä, neljäs lapsi syntyy kevättalvella
  • Luottamustoimet: Sastamalan Osuuspankin hallituksen jäsen, Hämeen kauppakamarin hallituksen jäsen, Sastamalan kaupungin henkilöstöjaoston jäsen ja varapuheenjohtaja, kaupunginhallituksen varajäsen
  • Harrastukset: asuntosijoittaminen, ratsastus ja ryhmäliikunta
  • www.mariajokinen.fi