Sastamala ostaa maata Karkusta

Kaupunki on Sastamalassa neuvotellut Karkussa sijaitsevan tilakokonaisuuden ostamisesta. Kauppahinnaksi on sovittu 75 000 euroa.

Kokonaisuus on pinta-alaltaan yhteensä noin 2,5 hehtaaria. Se rajoittuu Passinmäentiehen ja Kylmänsuonkatuun. Tilaan kuuluu myös pieni suopalsta Horniontien pohjoispuolella.

Asemakaavassa alueelle on osoitettu kuusi omakotirakennuspaikkaa. Yhdellä on tilan asuinrakennus ja yksi on lohkottu tontiksi.

Kaupunki on jo aiemmin ottanut haltuun tilaan sisältyvät katualueet ja ostanut siihen kuuluvan metsäpalstan.

Kauppa on kaupunginhallituksen päätettävänä.

Jätä kommentti