Oppia yksinäisyyden ennaltaehkäisyyn – ”Huomioidaan luokan yksinäiset lapset”

Miia Niemelän mukaan koulutuksen tärkeimpänä tehtävänä on herättää ajatuksia ja sitä kautta motivoida opettajia panostamaan luokissa myös tunne- ja vuorovaikutustaitojen opetukseen.

Lasten ja nuorten yksinäisyys puhuttaa. Yksinäisyyden kokemukset ovat lisääntyneet ja 8. ja 9 luokkien oppilaista lähes 10 prosenttia raportoi vuoden 2019 kouluterveyskyselyssä, ettei heillä ole yhtään läheistä ystävää, jonka kanssa jutella.

Sastamalassakin toimivan MIELI Mielenterveys Tukitalo ry:n Miia Niemelän mukaan Covid -epidemia on kärjistänyt ongelmaa entisestään, kun sosiaaliset kontaktit ovat olleet vähäisempiä, eikä kaveritaitojaan ole voinut harjoittaa vapaasti.

Yksinäisyyden on todettu lisäävän masentuneisuuden, pelkojen ja ahdistuneisuuden riskiä, joten ongelma on todellinen ja siihen tarttuminen on nähty yhtenä tapana vähentää mielenterveysongelmien kasvua.

Tilanne on tiedostettu myös Tukitalossa, joka on jo usean vuoden ajan tehnyt koulujen kanssa intensiivistä yhteistyötä yksinäisyyteen puuttumiseksi.

”Olemme käyneet luokissa pitämässä oppilaille ryhmäyttäviä tunne- ja vuorovaikutustunteja. Lisäksi olemme tarjonneet vanhemmille mahdollisuutta keskustella yksinäisyyteen liittyvistä asioista ja kouluttaneet opettajia näihin teemoihin.” kertoo Miia Niemelä, joka toimi yksinäisyyden ennaltaehkäisyyn panostaneen KIMPASSA-hankkeen veturina.

Nyt aktiivinen työ saa jatkoa, kun Opetushallitus myönsi Tukitalolle rahoitusta opettajien koulutuskokonaisuuksien toteuttamiseen.

”Saamallamme rahoituksella pystymme jakamaan opettajille tietoa niistä toimintamalleista ja kokemuksista, joille löysimme aitoa vaikuttavuutta aiemmassa hankkeessamme” Niemelä iloitsee.

Rahoituksen turvin koulutuksia on tarkoitus toteuttaa opettajille ainakin Huittisissa ja Punkalaitumella, mutta myös laajemmin Pirkanmaalla ja Satakunnassa vuosina 2021-2022.

Tärkeitä elämäntaitoja lapsille ja nuorille

Tukitalon opettajille järjestämät koulutukset ovat jo edellisen hankkeen aikana saaneet valtavan myönteistä palautetta.

”Tuntuuhan se hienolta, kun opettaja kertovat saaneensa koulutuksistamme konkreettisia materiaaleja ja toimivia käytännön työkaluja omaan arkeensa. Niitä toivomme jatkossakin pystyvämme tarjoamaan näillä koulutuksilla”, Niemelä kertoo.

Lasten ja nuorten yksinäisyyden koulutuskokonaisuuksien toteuttamisessa on mukana myös Tampereen Ammattikorkeakoulu, joka osaamisellaan tukee Tukitaloa koulutusten suunnittelussa ja kehittämisessä.

TAMK on lisäksi mukana kouluttamassa yhteisöllisyyden juurruttamista osaksi koulujen arkikäytäntöjä. Lisäksi koulutuksissa on mukana myös yksinäisyyttä koulutaipaleellaan kokenut kokemusasiantuntija, jonka aito ja rohkea puhetapa on saanut aiemmissa koulutuksissa paljon kiitosta.

Miia Niemelä toteaakin, että koulutuksen tärkeimpänä tehtävänä on herättää ajatuksia ja sitä kautta motivoida opettajia panostamaan luokissa myös tunne- ja vuorovaikutustaitojen opetukseen. Tärkeää on myös herätä huomioimaan erityisellä herkkyydellä luokan yksinäiset lapset.

”Kun ymmärtää tunne- ja vuorovaikutustaitojen merkityksen oppimisen kannalta, ollaan jo oikealla tiellä. Ne taidot ovat oppilaille niitä elämäntaitoja, jotka ovat tulevaisuudessa tarpeen, päätyi lapsi- tai nuori tulevaisuudessaan mille elämän alueelle tahansa.”

Jätä kommentti