Sote-uudistuksesta: “Jokainen ansaitsee tulla kohdatuksi samalla tavalla, ihmisenä”

Kuluvalla viikolla vietämme mielenterveysviikkoa, jonka teemana on kohtaaminen. Jokainen ansaitsee tulla kohdatuksi samalla tavalla, ihmisenä riippumatta esimerkiksi elämäntilanteesta, taloudellisesta tilanteesta tai ulkoisesta statuksesta.

Vastikään vietimme myös ehkäisevän päihdetyön viikkoa. Ko. viikon tavoitteena on pyrkiä vaikuttamaan asenteisiin päihteidenkäyttöä ja myöskin päihteidenkäyttäjiä kohtaan ja mahdollisuuksien mukaan myös ehkäisemään päihteidenkäyttöä.

Helposti ummistamme silmämme asioilta, jotka eivät kosketa juuri meitä itseämme tai lähipiiriämme. ”Poissa silmistä, poissa mielestä” pitää valitettavan usein paikkansa silloin, kun itsellä ei ole kosketusta mielenterveys- tai päihdehäiriöistä kärsiviin. Silloin myös aito ihmisen kohtaaminen ja hänen tarinansa jää näkymättömiin.

Tulevassa sote-uudistuksessa lähdettiin mielestäni aikanaan liikkeelle somaattisen hoidon näkökulmasta, mikä sinällään on myös tärkeää. Pikkuhiljaa tiedon ja näkökulmien laajentuessa on nähty myös psyykkisen hyvinvoinnin merkitys ihmisen kokonaishyvinvoinnille. Ja uudistuksessa on todellakin kyse myös kahdesta isosta kokonaisuudesta; sosiaali- ja terveyspalvelut.

Mielenterveys- ja päihdepalvelut ovat juuri sitä sosiaali- ja terveyspalveluissa tapahtuvaa ihmisen kohtaamista, jossa arvioidaan ko. palveluiden tarve, tehdään suunnitelma hoidosta, toteutetaan ja arvioidaan hoitoa yhdessä palveluja tarvitsevan kanssa.

Siksi tulevassa sote-uudistuksessa ja tulevilla hyvinvointialueilla näen mielenterveys- ja päihdepalveluiden olevan olennainen osa lähipalveluita, jotka ovat samalla viivalla muiden sote-palveluiden kanssa ja joiden saamisessa ei tule olla ylimääräisiä kynnyksiä.

Sari Hassi
aluevaaliehdokas
(kesk.)

Jätä kommentti