Artikkelit, seurakuntaMinna Isotalo

“Vuosi jatkuu karusti” – Sastamalan seurakunta peruu pääosan aikuisten toiminnasta

“Vuosi jatkuu karusti” – Sastamalan seurakunta peruu pääosan aikuisten toiminnasta

Kirkkoherra Vesa Aurèn.

Sastamalan seurakunnan kirkkoherra Vesa Aurèn toteaa, että koronaviruspandemian vuoksi vuosi jatkuu karusti seurakunnan toiminnan osalta.

”Uudet rajoitukset tulivat voimaan lauantaina 8. tammikuuta, ja niiden johdosta on seuraavalta kahdelta viikolta peruttava pääosa aikuisten toiminnasta.”

Se mitä ei peruuteta, on lakisääteinen toiminta, Aurèn tiivistää. Eli jumalanpalvelukset, kirkolliset toimitukset ja lain velvoittamat luottamushenkilöiden kokoontumiset sekä lasten ja nuorten toiminta jatkuu edelleen.

Lähes kaikki muu on mahdollista ainoastaan verkossa, radioituna tai etänä.

”Kun pikaista muutosta ei ole näköpiirissä, suosittelen varautumaan siihen, että tammikuun lopun rajoitukset eivät tule olemaan juuri tätä lievempiä”, Aurèn sanoo.

”Lienee varmaa jo sekin, että Sastamalassa erityisen arvokas ja vaalimisen arvoinen, elävä kinkeriperinne, joka toteutuu niin, että kokoonnutaan pääosin kodeissa, ei tule olemaan mahdollinen tänäkään vuonna helmi-maaliskuussa. Enemmän kuin iso harmitus!”

Sastamalan seurakunnassa toimitaan seuraavan kahden viikon ajan, 8.1.-21.1.2022, seuraavasti:

1. Sisätiloissa toteutettaviin jumalanpalveluksiin ja kirkollisiin toimituksiin voidaan ottaa enintään 1/5 kirkon, kappelin tai seurakuntatalon enimmäisosallistujamäärästä. Esimerkiksi Tyrvään kirkkoon saa sunnuntaisin tulla 200 ihmistä jumalanpalvelukseen ja turvavälein ehtoollisellekin sekä Tyrvään (Roismalan) siunauskappeliin saa tulla siunaustilaisuuteen 30-40 ihmistä.

2. Perhe- ja yksityistilaisuuksia, kuten kotikaste, rajoitukset eivät koske, mutta avi toivoo, että niiden osaltakin pyritään noudattamaan suosituksia.

3. Avin päätös sisällä tapahtuvien yleisötilaisuuksien kieltämisestä tarkoittaa sitä, että erilaiset tilaisuudet (luennot, konsertit jne.) toteutetaan etänä, joku siirretään toiseen ajankohtaan ja tammikuulta peruutetaan. Tilojen sulkemispäätös koskee aikuisryhmien kokoontumista.

4. Pienten, matalariskisten diakonisen tuen ryhmien osalta on hyvä tehdä harkintaa, onko niitä mahdollista pitää edelleen avoimina ihmisten jaksamisen tukemiseksi. Pienryhmätapaaminen voisi olla mahdollista esimerkiksi teamsin kautta tai ryhmäpuheluna.

5. Mahdollisuus keskusteluun ja kohtaamiseen myös kasvotusten on mahdollista ja monissa tilanteissa tärkeää ja tämän osalta seurakunnissa on hyvä arvioida tilanteet tarvittaessa räätälöidysti.

6. Kirkkoherranvirastoja, diakoniavastaanottoja ja muita seurakunnan palveluja pidetään tässäkin tilanteessa auki terveysturvallisesti.

7. Avin päätös harrastustilojen sulkemisesta ei koske vuonna 2003 tai sen jälkeen syntyneitä, joten lasten ja nuorten ohjattua toimintaa on mahdollista jatkaa huomioiden jo aiemmin annettu turvavälipäätös ja tartuntatautilain yleiset velvoitteet. Alakoululaisten iltapäiväkerhot jatkavat toimintaansa kaupunkien perusopetusta koskevien linjausten ja ohjeiden mukaisesti. Iltapäiväkerhojen lisäksi myös lasten päiväkerhot voivat jatkaa toimintaansa kaupunkien varhaiskasvatuksen kerhojen linjauksia vastaavasti.

css.php