Pyyhkäisykorkeudeksi halutaan 300 metriä: Tuulivoimaloita kaavaillaan Sääksjärven lähelle Kokemäellä

Kokemäki, Takajärvi, Tuulivoima
Esitys Takajärven tuulivoimaosayleiskaava-alueen rajaukseksi. Kuva: Kokemäen kaupungin päätöksentekoaineisto.

Kokemäellä suunnitellaan tuulivoimapuiston rakentamista Sääksjärven eteläpuolelle. Tavoitteena on, että tuotanto alkaisi vuonna 2027.

Takajärven alueelle on alustavassa mallinnuksessa sijoitettu enintään kolmetoista tuulivoimalaa. Niiden pyyhkäisykorkeus halutaan poikkeusluvilla kolmeensataan metriin. Tuulivoimaloiden alustavilta paikoilta on matkaa lähimpiin asuttuihin kiinteistöihin puolisentoista kilometriä.

Kaupunginhallitus on päättänyt käynnistää tuulivoimaosayleiskaavan laatimisen Takajärven alueelle. Prosessi on etenemässä siten, että kaava voitaisiin hyväksyä mahdollisesti kesällä vuonna 2024.

Hankkeelle hakee toteuttamis- ja käynnistyslupaa Myrsky Energia Oy.

Jätä kommentti