Esitys: Ei ekaluokkalaisia Marttilaan, Tyrväänkylään yhdysluokka ja Mouhijärveltäkin nipistetään

Kuvituskuva Pixabay.

Ensi vuoden talousarvion valmistelu etenee Sastamalassa. Ensi viikolla kokoontuva sivistyslautakunta saa eteensä viranhaltijoiden laatiman esityksen, jossa on huomioitu niin oppilaiden tuen tarpeen lisääntyminen, Ukrainan sodan vaikutukset kuin talouden sopeuttaminenkin.

Kaupunginvaltuuston hyväksymän Palveluverkkoselvitys 2030 asiakirjan mukaisten linjausten toimeenpano, yhdessä hyväksytyn sopeutusohjelman kanssa, ohjaavat sivistystoimen toimintaa myös vuonna 2023. Toiminnassa huomioidaan koronapandemian seurauksena lasten ja nuorten erityisen tuen tarpeen kasvu, Ukrainan pakolaisista aiheutuva palvelutarpeen muutos sekä hyvinvointialueiden käynnistyminen ensi vuoden alusta.

Kaupungin verkkosivuilla julkaistun esityslistan tekstin mukaan sivistystoimelle annetun kehyksen kokonaisuus on noin 46,6 miljoonaa eu­roa. Vuoden 2021 tilinpäätökseen muutos on 3 prosenttia, talousarvioon 2022 muutos on 5 prosenttia.

Varhaiskasvatuksen piirissä olevien lapsimäärien ennustetaan laskevan noin 20 lapsella. Sopeutusohjelman toimenpiteinä aiotaan muun muassa Harjukadun ryh­mä­per­he­päi­vä­koti sulkea 31.7.2023.

Perusopetuksen oppilasmäärä laskee noin 100 oppilaalla lukuvuonna 2023-2024. Viranhaltijan mukaan palveluverkon rakenteesta johtuen säästöjen saavuttaminen oppilasmäärän vähentymistä vastaavaksi on kuitenkin mahdotonta. Syntyvyyden jyrkkä pudotus näkyy perusopetuksen oppilasmäärissä syksystä 2025 alkaen.

Talousarvion valmistelussa on otettu huomioon sopeutustoimenpiteinä perusopetuksen tuntikehysleikkaus. Oppilasmäärien vuoksi Marttilan koulussa ei lukuvuonna 2023-24 aloita 1. luokka, Tyrväänkylän kouluun muodostuu yhdysluokka ja Mouhijärven yhteiskoulun 7.luokan oppilaiden osalta aloittaa kaksi rinnakkaista luokkaa (nykytilanteessa kolme rinnakkaisluokkaa). Mouhijärven yhteiskoulun osalta vähennyksenä on myös yhden luokanopettajan vuosikustannus.

Elämänlaatupalveluissa talousarvio sisältää seuraavat sopeutushjelman mukaiset toimet: Suomalaisen kirjan museon avustusmäärärahan leikkaus sekä Sastamalan Opiston opetustuntimäärän leikkaus.

Sopeutuksen vaikutus on vuositasolla noin 210 000 euroa.

Talousarviossa koulukuljetuskustannuksiin on tehty polttoaineiden hinnannoususta johtuva varaus. Muilta osin arvioidaan, että liikennöitsijävetoinen toimintamallin kustannukset säilyvät nykyisellä tasolla.

Talousarvioesitys ei sisällä sivistyslautakunnan esittämää lisäresurssia kyläseurojen avustuksiin.

Erityisopettaja Sylväälle, tietokoneita lapsille

Vähenevästä oppilasmäärästä huolimatta perusopetuksessa oppilaisen tuen tarve on lisääntynyt. Tästä syystä talousarvioesitykseen on sisällytetty erityisopettajan lisäresurssi Sylvään koululle, jotta koulutuksen järjestäjän lakisääteiset velvoitteet täyttyvät.

Esi- ja perusopetuksessa jatketaan tieto- ja viestintätaitojen vahvistamista varaamalla määräraha jokaiselle 3. ja 7. luokkalaiselle oppilaalle hankittavaan päätelaitteeseen.

Lisäksi talousarviossa on varauduttu maahanmuuttajaoppilaiden sijoittumiseen lähikouluihin ja mahdollisten uusien oppilaiden saapumiseen Ukrainan sotatilan jatkuessa.

Esittelytekstin mukaan kuntalaisten hyvinvointiin panostetaan lisäämällä kuntalaisten omatoimisen liikunnan, kulttuurin ja muun vapaa-ajan harrastamisen mahdollisuuksia. Harrastamisen Suomen mallin mukaista toimintaa jatketaan ja juurrutetaan vakituiseksi käytännöksi.

Jätä kommentti