Lukijan kysymys: Onko riista-aidan rakentamisessa ollut järkeä? – ”Vaikuttava ja kannattava hanke”, elyn asiantuntija vastaa

Valtatie 12 turvallisuuteen on satsattu viime vuosina. Kuvituskuva Tottijärven paikkeilta. Kuva: Pirkanmaan ely-keskus.

Toimitukseen yhteyttä ottaneen lukijamme mieltä on jäänyt kaihertamaan valtatielle 12, Sastamalan ja Nokian välille rakennetut riista-aidan pätkät. Lukijamme pohtii, onko aita oikeasti parantanut minkä verran liikenneturvallisuutta.

Lukijamme muistelee lehdessä loppuvuodesta julkaistua juttua Välkky-riistavaroitusjärjestelmästä. Siinä yhteydessä sanottiin, että Hyrkin, Kärppälän ja Sarkolan riista-aitaosuuksien kohdalla hirvieläinonnettomuudet ovat laskeneet radikaalisti, ja Sarkolassa on havaittavissa hirvieläinten kulkureitin siirtyminen muutaman sadan metrin päähän riista-aidan päästä.

”Kuinka paljon hirvieläinonnettomuudet ovat Sastamalan ja Nokian välillä vähentyneet aidan valmistumisen jälkeen? Vai sattuuko onnettomuuksia edelleen valtatiellä 12 yhtä paljon kuin ennen, mutta vain toisessa kohdassa kuin aiemmin?” lukijamme kysyy.

Nokian ja Sastamalan väliä on myös valaistu.

”Mikä merkitys valaistuksella on? Ja onko itse asiassa niin, että valaistus on parempi keino kuin riista-aidan rakentaminen?”

Lukijamme miettii, onko 1,8 miljoonan euroa valtiolle maksanut aitahanke ollut turvallisuuden näkökulmasta kannattava.

”Vaikuttava ja kannattava hanke”

Kysyimme asiasta Pirkanmaan ely-keskuksesta, ja meille vastasi liikenneturva-asiantuntija Roosamari Leppälä.

Riista-aidat rakennettiin vuonna 2019. Vertaamalla vuosia 2017-2018 vuosiin 2020-2021, havaitaan Leppälän mukaan riista-aitojen alueilla Hyrkissä 22 prosentin, Kärppälässä 91 prosentin ja Sarkolassa 92 prosentin vähenemä hirvieläinonnettomuuksissa.

Koko jaksolla hirvieläinonnettomuudet ovat vähentyneet 21 prosenttia. Tarkastelujakso kattaa kaikki kolme riista-aitaa, niiden väliset osuudet sekä muutaman sata metriä ennen ja jälkeen aidan.

”Ajallisesti tarkastelu on vielä suppea, joten paremman yleiskuvan tilanteesta saa muutaman vuoden kuluttua”, Leppälä sanoo.

Myös tievalaistuksella on toki merkittävä vaikutus liikenneturvallisuuteen, Leppälä toteaa.  Tapahtuuhan hirvieläinonnettomuuksia paljon juuri hämärän ja pimeän aikaan.

Tievalaistus ja riista-aita vaikuttavat turvallisuuteen eri tavoin.

”Riista-aita estää onnettomuuksia, tievalaistus sekä estää että lieventää onnettomuuksien vaikutuksia. Riista-aitaosuuksilla tarkkaavaisuus on kuitenkin edelleen tarpeen erityisesti riista-aitojen päissä.”

Leppälä näkee riista-aidan rakentamisen olleen liikenneturvallisuuden kannalta vaikuttava ja kannattava hanke.

”Vaikka valtaosa peuraonnettomuuksista johtaa omaisuusvahinkoihin, ei loukkaantumiseen tai kuolemaan, jokainen poikkeama liikenteessä voi johtaa vakaviin seurannaisvaikutuksiin”, hän sanoo.

Vuosittain Suomessa kuolee keskimäärin kolme henkilöä ja loukkaantuu 130 henkilöä eläinonnettomuudessa.

Jätä kommentti