Äetsän koulun lakkauttaminen lautakunnan sinetöitävänä, suoraan yhteydessä Sylvään taitotalon suunnittelu- ja mitoitusperusteisiin

Äetsän koulu toimii osin tilapäisissä rakennuksissa.

Sastamalassa sivistyslautakunnan päätettävänä on Äetsän koulun lakkauttaminen.

Valtuusto linjasi vuoden 2020 keväällä, että kaupungissa siirrytään kahden yläkoulun malliin. Sittemmin Sylvään koululle on päätetty toteuttaa taitotalo vuosina 2024-2026. Äetsän koulun lakkauttaminen on suoraan yhteydessä sen suunnittelu- ja mitoitusperusteisiin.

Asianosaisten kuuleminen on toteutettu sivistyspalveluiden palveluverkkoselvityksen linjausten yhteydessä. Kouluverkkoratkaisu on ollut esillä valtuuston talousarviokäsittelyn yhteydessä viimeksi marraskuussa.

Esityksen mukaan sivistyslautakunta päättää lakkauttaa Äetsän koulun alkaen elokuun alusta vuonna vuonna 2026. Oppilaiden lähikouluksi osoitetaan Sylvään koulu.

Jätä kommentti