Päällystettyjen teiden korjausvelka kasvoi Pirkanmaalla

Päällystystyö.

Pirkanmaalla teitä pystyttiin korjaamaan viime vuonna tarpeeseen suhteutettuna vähän. Taustalla ovat niukka rahoitus ja kohonneet kustannukset.

ELY-keskuksen alaisia päällystettyjä teitä korjattiin 190 kilometriä. Tarve olisi 350 kilometriä vuodessa.

Pääteiden kunto saatiin pidettyä ennallaan. Muiden teiden kunto heikkeni. Myös huonokuntoisten siltojen määrä lisääntyi.