Vammalan torin elinvoimaisuudelle tukea, paikkamaksuja ei perittäne saneerauksen aikana

Vammalan tori on saneeraustyömaana ja toimii tilapäisjärjestelyin.

Sastamalassa Vammalan torilla on parhaillaan käynnissä saneeraus. Töiden vuoksi tori toimii tilapäisjärjestelyin kevään ajan.

Kaupunki ei perine keväällä toripaikkamaksuja. Järjestelyllä pyritään tukemaan torin elinvoimaisuutta saneerauksen ajan. Sähkön käytöstä laskutetaan taksan mukainen korvaus, paitsi ainoastaan maksupäätettä käyttäviltä myyjiltä.

Torin neljännesvuosipaikan hinta on normaalisti 80 euroa. Kertapaikka maksaa 8 euroa. Sähköstä veloitetaan 6 euroa per päivä.

Uudistetun Vammalan torin maksut päätetään myöhemmin erikseen.

Asia on teknisen lautakunnan käsiteltävänä.