Vampulassa useita puutteita Rutavan rannalla

Uimassa. Kuvituskuva.

Huittisissa on esitetty Vampulan uimapaikan ja venelaiturin avaamista yleiseen käyttöön. Puutteita on havaittu useita.

Tukesin ylitarkastajan käynnin yhteydessä viime syksynä nousi esiin, että Rutavan rannan käyttö nykyisessä muodossaan uimapaikkana on terveydensuojelulain ja kuluttajasuojalain vastaista. Vastuu on ylläpitäjällä ja omistajalla. Palvelun turvallisuudesta vastaa käytännössä se, joka järjestää palvelun ja tarjoaa sitä käyttöön.

Rutavan uimapaikan veden laatua ei ole seurattu, pohjan sukelluksia ei ole tehty, rannan profiili ei ole tiedossa, syvyyttä ei ole mitattu eikä joen virtauksesta ole tietoja. Opasteet, pelastusvälineet ja turvallisuusasiakirja puuttuvat.

Tukes on kehottanut korjaamaan viipymättä muun muassa turvallisuus- ja ylläpitopuutteet.

Tekniselle valiokunnalle esitetään, että Rutavan uimapaikan ylläpito kaupungin toimesta päättyy. Veden laatua rannassa seurataan. Eri yhteistyötahojen kiinnostusta uimapaikan ylläpitoon sopimuspohjalta selvitetään.