Talousarviomuutokset hyväksyttiin soraäänen kera Sastamalassa – hyvinvointikoordinaattorin toimi äänestytti

Arkistokuvassa päiväkoti-ikäisiä lapsia pääkirjastolla.

Sastamalan kaupunginhallituksen maanantain kokouslistalla oli talouden neljännesvuosikatsaus sekä talousarviomuutokset. Kaupunginvaltuustolle esitetään, että se hyväksyy varhaiskasvatukseen 450 000 €, perusopetukseen 320 000 €, lukiokoulutukseen 20 000 € ja elämänlaadun vastuualueelle 60 000 €:n nettomäärärahan lisäykset, sekä Tilakeskukselle yhteensä 200 000 euron määrärahan lisäykset.
Tuloslaskelman verotuloarvion lisäys on 2 000 000 euroa.

”Yleinen talouskehitys on ollut alkuvuonna ennakoitua myönteisempää, mutta talousennusteet ovat kesän jälkeen heikentyneet voimakkaasti. Tämä vuosi menee vielä kohtalaisen hyvin, mutta seuraavat vuodet ovat varmasti haasteellisia kuntatalouden näkökulmasta”, ennakoi kaupunginjohtaja Jarkko Malmberg.

Kokoomuksen Kari Kaaja ehdotti, että varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen vastuualueen nettomäärärahan lisäys olisi yhteensä 500 000 euroa, mutta hänen ehdotuksensa raukesi kannattamattomana.

Alueviesti kertoi viime viikolla perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen lisämäärärahan tarpeesta. Jutussa haastateltu sivistyslautakunnan puheenjohtaja Minna Isotalo (sd.) kertoi kulujen kasvun olevan seurausta palvelutarpeen kasvusta.

”Varhaiskasvatusta on tarvittu selvästi enemmän kuin mitä viranhaltijat ovat aiemmin arvioineet. Kunta toteuttaa tässä lakisääteistä perustehtäväänsä, mikä on tietysti tärkeämpää kuin pitää väkisin kiinni sopeutusohjelmasta”, Isotalo muistutti todeten tilannekuvan siltä osin muuttuneen.

Koordinaattorista äänestys

Sastamala perustaa hyvinvointikoordinaattorin toimen ensi vuoden alusta lukien. Kyseistä tehtävää on hoidettu määräaikaisesti vuodesta 2021 lähtien ja määräaikaisuus on päättymässä tämän vuoden lopulla.

Hyvinvointikoordinaattorin tehtävänä on vahvistaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhteistyötä kunnan eri hallinnonalojen välillä, sekä toimia tiiviissä yhteistyössä hyvinvointialueen toimijoiden kanssa.

Kari Kaaja ehdotti jäsen Maire Villon (ps.) kannattamana, että hyvinvointikoordinaattorin toimea ei perusteta taloudellisista syistä. Nimenhuutoäänestyksessä Kaajan esitys kuitenkin hävisi äänin 8-3. Kaajan ja Villon lisäksi toimen perustamista vastaan oli Janne Prihti (ps.).

Kaupunginjohtajan ehdotuksen taakse asettuivat Jenni Jokinen (sd.), Antti-Matti Mattila (kesk.), Jarkko Mäkipää (sd.), Wilhelm von Nandelstadh (r.) , Päivi Pelttari (kok.), Pirjo Raunio (kd.), Leena Saarela (vas.) ja Pertti Hakanen (kesk.).

Jätä kommentti