Valtatien varteen kaupungin nimi nelimetrisin kirjaimin: Huittinen lisää näkyvyyttä

Huittinen, meluvalli, vihersuunnitelma
Yksityiskohta meluvallin vihersuunnitelmasta.

Huittinen lisää näkyvyyttä valtatien 2 varressa. Kaupungin nimi kirjoitetaan meluvalliin nelimetrisin kirjaimin.

Maisemointiin sisältyy myös erilaisia puu-, pensas- ja havuistutuksia sekä nurmea ja kukkaniitty. Meluvalli on yli 270 metriä pitkä.

Vihersuunnitelmaehdotus on hyväksytty toteutettavaksi.