Kumeko on metsänhoidon mestari – ”Nyt on puukaupan aika”

Hankintaesimiehet Saku Hyriäinen ja Carl Marttinen palvelevat asiakkaita puukauppaan liittyvissä asioissa.

Puulla on tällä hetkellä kova kysyntä kotimaisilla markkinoilla. Perheyritys Kumeko Group Oy on metsätalouden luotettava asiantuntija – puukaupan ja metsänhoidon mestari.

”Energia- ja kuitupuukauppa käy tällä hetkellä hyvin, molemmilla on vakaa ja vahva kysyntä”, Kumekon hankintaesimiehet Saku Hyriäinen ja Carl Marttinen kertovat.

Metsänomistajien toivotaan ottavan yhteyttä hyvin matalalla kynnyksellä.

”Kaikenkokoiset alueet kiinnostavat aina suurista metsätiloista hehtaarin-parin palstoihin. Teemme mielellämme tilakäyntejä, ja kartoitamme yhdessä asiakkaan kanssa tilannetta. Annamme myös arvion siitä, kuinka paljon kaupasta saisi tiliä, mikäli puukauppasopimukseen päästään. Arviointikäynnit ovat asiakkaalle maksuttomia”, miehet täsmentävät.

Metsään voidaan tutustua joko asiakkaan kanssa yhdessä, tai Kumekon metsäasiantuntijat voivat käydä tilalla yksinkin.

”Asioista voidaan sopia hyvin joustavasti”, Hyriäinen toteaa.

Edellytykset tuottavalle ja hyvinvoivalle metsälle syntyvät, kun metsäomaisuutta hoidetaan oikealla tavalla.

Metsänhoidollisesti oikein toteutetut toimenpiteet luovat perustaa hyvin kasvavalle, hyvinvoivalle ja tuottavalle metsälle.

”Nuoren metsän harvennuksella ja oikea-aikaisella hakkuiden hoidolla luodaan hyviä tuloksia. Se tulee näkymään pitkällä tähtäimellä taloudellisti puukauppatilinä, sekä metsän arvokasvun lisäämisenä”, selvittää Marttinen.

Sijoitus oman metsän hyvinvointiin on panostus tulevaisuuteen, eikä puun kauppaamistakaan kannata arastella.

”Palveluihimme kuuluvat myös metsän uudistuksiin liittyvät palvelut, kuten maanmuokkaukset ja istutukset.”

Kaikki metsänomistajat eivät välttämättä ole tietoisia siitä, miten omaa metsää kannattaisi hoitaa, tai kuinka tulisi menetellä, mikäli haluaa myydä puuta.

”Meidän puoleemme voi kääntyä näiden kysymysten kanssa”, rohkaisevat Marttinen ja Hyriäinen.

”Puukauppa lähtee liikkeelle metsänomistajan tarpeista hoitaa metsäomaisuuttaan, ja yhdessä suunnitellen päästään parhaaseen lopputulokseen. ”

Vastuullisena toimijana Kumeko Group noudattaa hakkuissa hyviä metsänhoidon suosituksia ja PEFC- ja FSC-sertifikaatteja.

Puuta korjataan ympäristöä ja luontoa kunnioittaen, ja metsänomistajan toiveita kuunnellaan jo hakkuita suunnitellessa.

”Hakkuujäljestä meille ei ole tullut reklamaatioita, olemme onnistuneet täyttämään, ja jopa ylittämään lupauksemme. Se on yhtenä syynä siihen, että meillä on monia pitkäaikaisia asiakassuhteita”, linjaa Marttinen.

Metsäasiantuntijat osaavat arvioida puuston arvon.

Ennakkoraivaus parantaa aina hakkuujälkeä, eikä korjuuvaurioita ei juurikaan pääse syntymään.

Yksityisellä metsänomistajalla on mahdollisuus hakea raivauksiin Metsäkeskuksen tukea.

”Autamme hakemusten täyttämisessä, tai voimme tehdä hakemuksen kokonaan omistajan puolesta. Tuki pitää hakea ennen töiden aloittamista,” Marttinen muistuttaa.

”Metsänomistajat eivät aina tiedosta, että heidän olisi mahdollista saada tällaisia tukia. Tukea voi saada ja hakea myös metsän uudistamispalveluihin.”

Yhtiö ostaa kaikkea puuta kaikenlaisista kohteista aina perinteisistä metsän harvennuksista päätehakkuisiin.

”Myös peltojen reuna-alueiden ja tonttien hakkuut kuuluvat toimialamme piiriin”, miehet kertovat.

”Ostamme puueriä myös hankintakaupalla, jolloin myyjä toimittaa omakustanteisesti puut tienvarrelle pinoon tukkiauton noudettavaksi tai hakkurin haketettavaksi.”

Hankintaesimiehenä Saku Hyriäinen vastaa puukaupoista Sastamalan, Huittisten ja Punkalaitumen alueella, Carl Marttinen puolestaan Kokemäen ja Säkylän suunnalla.

”Toivomme uusia puukauppa-asiakkaita. Ottakaa rohkeasti yhteyttä meihin”, miehet kannustavat.

Faktaa:

Kumeko Group Oy

Vuonna 2012 perustettu perheyritys

-toimialana puukauppa- ja metsänhoitopalvelut

-tuottaa laadukasta haketta lämpö- ja voimalaitoksille, isoihin teollisuuskattiloihin sekä maatilojen tarpeeseen

-toimittaa tukki- ja kuitupuuta saha- ja prosessiteollisuudelle

Muita palveluita:

-logistiikka- ja kuljetuspalvelut

-ympäristö- ja jätehuoltopalvelut yrityksille ja kotitalouksille

-satamaoperaattori- ja huolintapalvelut

Hankintaesimies /puukaupat

Saku Hyriäinen p. 050-3240114 / Sastamala, Huittinen, Punkalaidun

Carl Marttinen p. 050-4728426/ Kokemäki, Säkylä

                         kumeko.fi