Hyvinvointialue vastasi Säkylälle: ”Tärkeintä on, että asiakkaat saavat tarvitsemansa hoidon”

Säkylä. Kuva: Pauliina Vilenius.

Satakunnan hyvinvointialue tunnistaa Säkylän kunnanhallituksen huolen sote-palveluiden saatavuudesta ja saavutettavuudesta. Tämä ilmenee julkilausumaan annetusta vastauksesta.

”Tärkeintä on, että asiakkaat saavat tarvitsemansa hoidon. Hyvinvointialueella on haasteita saada henkilökuntaa erityisesti pieniin yksiköihin”, todetaan vastauksessa.

Palveluverkon selvitys on parhaillaan käynnissä. Uudistamisella vastataan kasvavaan palvelutarpeeseen, palveluiden yhdenvertaiseen saatavuuteen, henkilöstön riittävyyteen ja kustannusten kasvun hillintään. Tulevaisuudessa palvelut voivat olla enenevästi digitaalisia ja liikkuvia.

Hyvinvointialue kertoo viestivänsä monikanavaisesti ja eri keinoin. Tietoa on koottu paljon verkkosivuille.

Vastauksen ovat allekirjoittaneet hyvinvointialuejohtaja Kirsi Varhila ja aluehallituksen puheenjohtaja Harri Lehtonen.