Tonttikaupan ja rakentamisen luvut laskeneet Sastamalassa

Rakentaminen, rakennustyö
Rakentaminen.

Sastamalassa omakotitonttien kauppa ja rakentaminen on hiipunut viime vuoden tahdista. Tiedot käyvät ilmi kaupungin toteutumaraportoinnista.

Kuluvana vuonna kesäkuun loppuun mennessä oli myyty neljä omakotitonttia. Varauksia oli tehty viisi. Koko viime vuonna myytiin kaksitoista omakotitonttia. Niitä varattiin kaksikymmentäkaksi.

Asuntoja on rakentunut kymmenen. Koko viime vuonna niitä valmistui kaksikymmentäkolme.

Tonttimarkkinoinnin kärkikohteena on ollut uusi Vehmaistenkadun asuntoalue.