Lautakunta hyväksyi yhteistyösopimuksen, asia otetaan kunnanhallituksen käsittelyyn: Ulkomaalaisia opiskelijoita Punkalaitumen lukioon?

Punkalaitumen kunnantalo
Punkalaitumen kunnantalo.

Punkalaitumella kasvatus- ja opetuslautakunta on hyväksynyt Finest Future Oy:n kanssa tehtävän yhteistyön. Tähtäimessä on ulkomaalaisten opiskelijoiden saaminen lukioon.

Finest Future Oy:n yhtenä tavoitteena on ulkomaalaisten korkeakouluopiskelijoiden ja osaavan työvoiman lisääminen Suomessa. Suomalaisia lukioita voitaisiin käyttää väylänä suomalaisiin korkeakouluopintoihin.

Punkalaitumen lukiossa on tällä hetkellä 65 opiskelijaa. Ennusteet näyttävät määrän vähentyvän.

Yhteistyösopimuksen arvonlisäveroton hinta on vuosittain 2 500 euroa. Lisäksi mahdolliseen suomi toisena kielenä -opetuksen tarpeeseen täytyy varautua joko niin, että opetus annetaan itse tai se ostetaan muualta.

Kunnanhallituksen kokouksessa kunnanjohtaja Tuija Ojala ilmoitti otto-oikeuden käyttämisestä lautakunnan päätökseen. Tähän oli kunnanhallituksen yksimielinen tuki.

Otto-oikeuden käyttäminen tarkoittaa, että alemman toimielimen käsittelemä asia siirtyy kokonaan kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Aikaisemmin Alueviestissä:

Ulkomaalaiset lukio-opiskelijat kiinnostavat Punkalaidunta (5.9.2023)