Pirha: Sastamalan psykiatristen osastojen kohtalo ratkeaa loppuvuoden aikana – ”Toimintamalleja uudistettava”, Pirkanmaalla pisimmät hoitojonot

Psykiatrisen erikoissairaanhoidon osastoja on Tays Sastamalan Purressa. Onko näin myös jatkossa – se selviää lähiaikoina.

Pirkanmaan hyvinvointialue (Pirha) pyrkii ratkomaan mielenterveyspalveluiden kriisiytymistä isoilla uudistuksilla lähivuosina.

Avainasemassa on perustason päihde- ja mielenterveyspalvelujen vahvistaminen. Palveluja halutaan sujuvoittaa myös hyvinvointialueen sisäisellä yhteistyöllä, yhtenäisellä hoidonporrastuksella sekä digipalveluilla ja vaikuttavilla lyhytterapioilla.

Tähän mennessä varhaista hoitoa mielenterveys- ja päihdeongelmiin on ollut osassa Pirkanmaata niukasti saatavilla, ja ongelmat ovat kärjistyneet. Pirhan mukaan erikoissairaanhoitoon on lähetetty paljon lievemmin oireilevia potilaita, koska perustason palveluja ei ole ollut saatavilla.

”Pirkanmaalla on eri alueilla ollut erilaisia kriteerejä peruspalveluiden valikoimasta riippuen. Järjestelmä on edelleen hyvin pirstaleinen ja hoitokäytännöt epäyhtenäisiä”, toteaa selvitystyöryhmän puheenjohtaja, vastaava johtajaylilääkäri Sirpa Rainesalo.

Erikoissairaanhoitoa keskitetään?

Pirkanmaalla psykiatrisen erikoissaanhoidon tilannetta on pitkään pahentanut psykiatripula. Raportin mukaan kilpailu psykiatreista on työmarkkinalla armotonta, ja työntekijöiden saatavuus on entisestään pahenemassa.

Ratkaisuksi psykiatrisen sairaalatoiminnan turvaamiseen esitetään osastohoidon keskittämistä. Niukentuvat psykiatriresurssit ja erityisosaaminen halutaan yliopistosairaalan palveluverkon yhteyteen.

Sastamalassa sijaitsevien psykiatrian kahden osaston toiminta ja jatkuvuus nähdään raportissa epävarmana, koska lääkäreitä ei ole saatu rekrytoitua eikä ostopalveluna.

”Keskeistä on turvata toiminnan laatu ja osaaminen. Käytännössä tämä edellyttää maakunnallisen psykiatrisen osastohoidon keskittämistä yhteen paikkaan”, raportissa sanotaan.

Pirhan viranhaltijat eivät ole halunneet julkisuudessa kommentoida Sastamalan osastohoidon tulevaisuutta, koska Pirhassa ovat yt-neuvottelut kesken ja asioita käydään läpi henkilöstöryhmien kanssa.

Sirpa Rainesalo toteaa Alueviestille, että osastohoidon jatko Sastamalassa ratkeaa loppuvuoden aikana.

Kysyimme kommenttia myös aluehallituksessa istuvalta sastamalalaiselta Jari Anderssonilta.

”Tällä hetkellä on YT:t käynnissä ja prosessista ei kerrota kenellekään mitään, ennen kuin on jotakin tiedotettavaa. Paljon on näissä asioissa aina huhuja liikkeellä, mikä lisää vääntömomenttia ja osin turhaan kuormittaa muun muassa työntekijöitä, kun on monia niin sanottuja totuuksia ilmassa”, Andersson sanoo.

Pirkanmaan hyvinvointialueen henkilöstöryhmät ovat antaneet oman lausuntonsa psykiatrian kokonaisuutta käsittelevään selvitykseen. He kritisoivat, että esitys on valmisteltu ilman vaikutusten arviointia ja vaihtoehtojen tarkastelua. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan Pirkanmaalla pitäisi olla 0,48 psykiatrista sairaansijaa 1 000 asukasta kohden. Henkilöstön mukaan uuden T-sairaalan toiminnan aloittaessa luku on 0,41 ja että Sastamalan osastojen alasajo heikentäisi tilannetta entisestään.

Purressa on tällä hetkellä kaksi psykiatrista osastoa.

Pirkanmaalla maan pisimmät hoitojonot

Psykiatrian ja päihde- ja mielenterveyspalvelujen selvitystyö käynnistettiin aluehallituksen päätöksellä maaliskuussa, sillä Pirkanmaalla oli pitkään vallinnut mielenterveyspalvelujen tarpeen, kysynnän ja käytön sekä voimavarojen epätasapaino.

Selvityksen loppuraportista käy ilmi, että psykiatrisen erikoissairaanhoidon jonot ovat Pirkanmaalla huomattavasti pidemmät kuin muilla hyvinvointialueilla. Heinäkuussa 2023 psykiatriseen hoitoon jonotti Suomessa 4312 henkilöä. Heistä peräti 1986, eli noin 46 prosenttia, odotti hoitoon pääsyä Pirkanmaalla.

Rainesalon mukaan hoitotakuun ylittäneitä potilaita on tällä hetkellä jonossa 1 300, eli tilanne on hieman korjaantunut.

”Vaikuttavaa jonojen purkua saadaan aikaan vasta toimintamalleja uudistamalla”, Rainesalo painottaa.

Pirhassa psykiatriaa ja mielenterveys- ja päihdepalveluja johdetaan jatkossa kokonaisuutena, turvataan henkilöstötilannetta ja mietitään uusia tapoja tehdä töitä yhdessä yli organisaatiorajojen. Rainesalon mukaan myönteisiä muutoksia on jo saatu aikaan tiivistämällä psykiatrian poliklinikoiden ja peruspalveluiden yhteistyötä.

Pirhan aluehallitus käsittelee psykiatrian sekä mielenterveys- ja päihdepalveluiden selvitystyöryhmän loppuraporttia kokouksessaan maanantaina 9.10. ESITYKSEN liitteinä on niin mainittu raportti kuin henkilöstöryhmien lausuntokin (YT-elin 26.9. Lausunto aluehallitukselle). 

  • tikapuuhermo

    Aamulehdessä oli komea artikkeli Taysin taajamaan kohtpuoleen valmistuvasta Pitkäniemen korvaajasta. Kovin on upea pytinki, heti uutuuttaan vain liian pieni. Eivät sinne mahdu likikään kaikki Pirhan alueen psykiatrisen hoidon tarpeessa olevat. Pitkäniemessä oltu tilanpuutteessa jo nyt.Tämä paikallinen Pursi myös vaakalaudalla. Siihen se lätkäistiin aluesairaalan jatkeeksi niin, että vuodeosastojen käytävien päästä ikkunat pimenivät. Ei hyvä, osastoista tuli pimeitä ja tunkkaisen tuntuisia. Tehty mikä tehty, ja nyt koko Purtta havitellaan tarpeettomaksi. Ei kai sentään, siellähän on puutarhaterapiaankin mahdollisuus. Joka myös tuossa uudessa Taysin kupeen rakennuskompleksissa näyttäisi olevan korkeassa kurssissa. Päärynäpuutkin jo satoa tuottaneet!

Kommentointi ei ole käytössä.