Kärmekallion tuulivoimahankkeesta voi nyt jättää mielipiteitä: YVA-menettelyssä tarkastellaan kolme vaihtoehtoa

Kärmekallio
Kärmekallion osayleiskaava-alueen alustava rajaus. Kuva: Sastamalan kaupungin päätöksentekoaineisto.

Sastamalassa Eurowind Energy Oy suunnittelee tuulivoimahanketta Kärmekalliolle. Hankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta voi jättää mielipiteitä 15. joulukuuta saakka.

Kantatien 44 ja Putajantien väliin valtatien 11 eteläpuolelle jäävän alueen kokonaispinta-ala on noin 1 400 hehtaaria. Tuulivoimaloita on suunnitteilla enintään seitsemän. Niiden kokonaiskorkeus on maksimissaan 260 metriä ja yksikköteho 6-8 megawattia.

Uutta voimajohtoa ei ole tarkoitus rakentaa. Tarkoituksena on hyödyntää nykyistä sähkönsiirtoverkkoa ja voimajohtopylväitä.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkasteltavia vaihtoehtoja ovat, että hanketta ei toteuteta, tuulivoimaloita rakennetaan enintään seitsemän tai tuulivoimaloita rakennetaan enintään viisi.

Ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta järjestetään kaikille avoin yleisötilaisuus keskiviikkona 29. marraskuuta kello 17 Sylvään koulun auditoriossa.

Hankkeen asiakirjoja on nähtävänä ympäristöhallinnon verkkopalvelussa.

Jätä kommentti