Sastamala satsaa ensi vuonna koulurakentamiseen – vuoden 2024 talousarvio ylijäämäinen, sitten mennään miinukselle

Arkkitehti Matias Topi (keskellä) ja projektisuunnittelija Kaisa Narvio (oikealla) esittelivät raekentamissuunnitelmia oppilaille Mouhijärven yhtenäiskoulussa. Hanke valmistuu ensi vuoden loppuun mennessä. Arkistokuva: Sanna Kaunisto.

Sastamalan kaupunki panostaa lähivuosina vahvasti koulujen ja palvelujen kehittämiseen, totesi kaupunginjohtaja Jarkko Malmberg medialle torstaina järjestetyssä infotilaisuudessa.

Vuoden 2024 nettoinvestointitaso on 19,1 miljoonaa euroa ja koko suunnittelukauden (2024 – 2026) kokonaisinvestoinnit ovat yhteensä noin 70 miljoonaa euroa.

Keskeisiä hankkeita suunnittelukaudella ovat Mouhijärven yhteiskoulun saneeraus ja uudisrakentaminen, joka käynnistyi kesällä 2023. Mouhijärven yhteiskoulu valmistuu vuoden 2024 loppuun mennessä. Sylvään taitotalon rakentaminen käynnistyy keväällä 2024 ja valmistuu vuoden 2026 kesään mennessä. Samassa aikataulussa etenee myös Pehulan monipalvelukeskus.

Vuoden 2024 aikana valmistuu myös Sylvään koulun tontille suunnitellun uimahallin ja liikuntasalin hankesuunnitelma. Taloussuunnitelmassa on vuosille 2025–2026 varattu yhteensä 23 miljoonaa euroa uimahallin ja liikuntasalin toteutukseen.

Liikuntapaikkarakentamisessa näkyvin kohde on keskusurheilukentän ja jäähallin uuden huoltorakennuksen ja pukuhuonetilojen rakentaminen yhteistyössä SASKY koulutuskuntayhtymän kanssa. Myös Kaalisaaren kehittäminen jatkuu, vuorossa on seuraavaksi leikkipaikan rakentaminen. Yhdyskuntatekniikan investoinnit koostuvat pääosin nykyisen katuverkon parannuksista sekä vesijohtojen ja viemäreiden saneerauksesta.

”Investointiesitys on tehty valtuuston vuoden 2023 talousarvion yhteydessä tekemän linjauksen mukaisesti”, totesi Malmberg.

Viime vuonna kaupunginjohtajan esitys ei sisältänyt uimahallin rakentamista, mutta valtuuston päätöksellä uimahalli otettiin mukaan tulevien vuosien investointiohjelmaan.

Kuntatalouden näkymät ovat sittemmin heikentyneet. Malmberg oli vuosi sitten sitä mieltä, ettei uimahalliin ole varaa. Infotilaisuudessa tiedusteltiin, mitä hän ajattelee asiasta nyt.

”Uimahallin hankesuunnitelma tehdään, ja se tulee valtuuston hyväksyttäväksi todennäköisesti vuoden 2024 lopulla. Hankkeen laajuus, kustannukset ja aikataulu tarkentuvat myöhemmin.”

Sastamalan kaupungin investoinnit vuonna 2024.

Sastamalan tulovirta pienenee, velkamäärä kasvaa

Sastamalan ensi vuoden talousarvio tasapainossa, jos sitä arvioidaan tuloslaskelman kautta.

Vuosikate riittää poistoihin ja talousarvion mukaan ylijäämää syntyy ensi vuonna 1,4 miljoonaa euroa. Jos taas verrataan saavutettua vuosikatetta ensi vuoden investointeihin, pystytään vuosikatteella rahoittamaan hieman yli puolet investoinneista.

”Tämän seurauksena kaupungin velkataso nousee ensi vuonna noin 9 miljoonaa euroa ja koko suunnittelukaudella 2024–2026 noin 43 miljoonaa euroa”, kertoo Malmberg.

Talousarvion kasvu, vajaa 2 prosenttia, johtuu pääasiassa aiemmin tehdystä palkkaratkaisusta. Rahoituskustannuksia puolestaan nostaa voimakkaasti noussut korkotaso.

”Toivomme tietysti, että korot lähtevät laskuun. Lainakantamme uusiutuu nyt nopeasti. Kaikki velka, mitä kaupunki joutuu ottamaan, on huomattavasti kalliimpaa kuin ennen”, Malmberg toteaa.

Toiminnallisesti isoimmat kasvupanostukset tulevat ensi vuonna varhaiskasvatukseen, kun hoitopaikkojen määrää kasvatetaan saneeraamalla keskustaan Hopun päiväkoti.

Veroprosentti on 8,9 prosenttia, mikä on Pirkanmaan keskitasoa ja kiinteistöverot ovat valtakunnallisesti verrattuna jopa erittäin alhaiset. Yritysten kiinteistöistään maksama yleinen kiinteistövero on alin mahdollinen.

Vuoden 2024 talousarvioon vaikuttavat toimintaympäristön monet muutostekijät, Malmberg arvioi. Yleinen heikko taloustilanne heijastuu muun muassa rakentamiseen ja teollisuuden tilauskantaan, joskin odotettavissa on talouden kääntyminen hitaalle kasvu-uralle ensi vuoden aikana.

Tulevaisuudessa erittäin suuri epävarmuustekijä on myös hallitusohjelmassa linjattu kuntien rahoituksen ja valtionosuusjärjestelmän uudistus, joka tulee voimaan vuonna 2026.

Tällä viikolla julkistettiin myös valtionosuuksien lisävähennykset vuosille 2025–2027, jotka tämänhetkisen arvion mukaan merkitsevät Sastamalan kaupungille 1,3 miljoonan euron vuosittaista leikkausta.

Kaupungin vs. talousjohtaja Anne Kososen mukaan nykyiset ennusteet näyttävät, että ylijäämäisen ensi vuoden jälkeen Sastamalan kaupungin talous painuu miinukselle.

”Vuonna 2025 alijäämä olisi noin 600 000 euroa ja vuonna 2026 jo 2,3 miljoonaa euroa.”

Kososen mukaan toiminnassa on kustannuspaineita jokaisena vuonna, mikä johtaa yhdessä alenevien verotulojen kanssa talouden sopeuttamistarpeeseen.

Talousarvio on kaupunginvaltuuston hyväksyttävänä 11. joulukuuta.

Sastamalan kaupungin investointiohjelma lähivuosille. Kuva: kaupungin talousarvioaineisto.