Sudet huolestuttavat oppilaiden vanhempia – ”Pysäkin viereisellä pellolla nähty susia”

Janne Lehtimäki ja Markku Keskinen ovat sitä mieltä, että liian suureksi kasvaneelle susikannalle tulisi tehdä jotakin. 

Pirtin pöydän ääressä istuu huolestunut perheenisä, Janne Lehtimäki. Koko ikänsä Sastamalan Illossa asunut mies on huomannut, että sudet ovat muutaman vuoden sisällä lisääntyneet alueella huomattavasti.
”Tilanne on suorastaan räjähtänyt käsiin, muutaman kilometrin päässä on hiljakkoin nähty viiden suden lauma. Ei niiden ihan jokapäiväinen näky pitäisi olla”, itsekin useita susihavaintoja tehnyt Lehtimäki pohtii.

Hän näyttää puhelimestaan videon, jonka on kuvannut traktorinsa hytistä. Videossa kaksi sutta jolkottelee rennosti pellolla keskellä päivää.

Marraskuun alussa Lehtimäki otti yhteyttä Sastamalan kaupunkiin poikansa koulukuljetuksen uudelleen järjestelyn tiimoilta. Hän anoi 9-vuotiaalle, Tyrväänkylän koulussa opiskelevalle lapselleen kyytiä suoraan kotipihasta. Hakemukseen liitettiin Illon metsästysseuran allekirjoittama lausuma alueen susitilanteesta.
Anomusta ei hyväksytty.

Lumella jäljet näkyvät hyvin. Suden tassun jälki on yleensä vähintään 9 senttiä leveä.

Päätöksessä perustellaan seuraavasti:
”Opetuksen järjestäjä on konsultoinut alueen tilanteesta Suomen luonnonsuojeluliiton suurpetokoordinaattoria Marjaana Laaksosta. Laaksosen mukaan Sastamalan alueella on tehty susihavaintoja, mutta sudet eivät aiheuta uhkaa ihmiselle. Kuljetustarvetta ei voida nykytilanteen perusteella määritellä tietylle alueelle tai ajankohtaan rajautuvaksi.”

Lopussa todetaan:
”Näillä perusteilla huoltajan esittämistä seikoista huolimatta oppilaan kotipysäkkiä ei muuteta.”
Alueviesti on nähnyt kyseisen dokumentin – lainaukset ovat suoraan siitä.

Tästä risteyksestä tulee koulukyyti hakemaan oppilaan.  Kotoa siihen on matkaa vajaan kilometrin verran. Markku Keskinen ja Janne Lehtimäki osoittavat tien toisella puolella olevaa peltoa, jossa on näkynyt hiljakkoin susia.  Viimeisin susihavainto on parin kilometrin päästä kuvauspaikasta – se tehtiin maanantaina.

Jotkut muutkin Illossa asuvat vanhemmat ovat hakeneet koulukuljetuksiin apua kaupungilta susiongelman lisääntyessä, mutta turhaan.
”Kaikki anomukset ovat tulleet hylsyinä takaisin. Rohkealla kädellä viranhaltija tekee päätöksiä”, kritisoi Lehtimäki.

Pojan pitäisi siis talvipimeässäkin kulkea yksin kotoa vajaan kilometrin päässä olevaan risteykseen, joka on merkitty hänen pysäkikseen.

”Pysäkin viereisellä pellolla on nähty susia viimeksi syyslomalla”, Lehtimäki mainitsee.
”Olemme vaimoni kanssa vuorotelleet pysäkille kyyditsemisessä. Se on tietysti molempien omien töiden järjestämisen kannalta hankalaa”, Lehtimäki huokaa.

”Otin yhteyttä myös suoraan Vammalan Palveluliikenteeseen ja tiedustelin, onnistuisiko lapsen hakeminen kotipihasta, jos maksan siitä itse. Sieltä sanottiin, että sellaista ei ole mahdollista järjestää, ei ole perustetta”, Lehtimäki kertoo.
”Kaupunki siis ei maksa – mutta itsekään en saa kyytiä kustantaa.”

Riistakameran kuvaan tallentui susi Illosta. Kuva on tältä vuodelta.

Sastamalan riistanhoitoyhdistyksen puheenjohtaja Pekka Lahdenperä ja hallituksen jäsen, Illon Metsästysseuraan kuuluva Markku Keskinen ymmärtävät koululaisten vanhempia.
He ovat tietoisia alueen susitilanteesta.

”Kanta on kasvanut merkittävästi. Pari viikkoa sitten jallitin kahdeksan suden lauman parin neliökilometrin alueelta. Kyllä täällä on paljon susia, ja laumoja myös. Vanhempien huoli ei ole turhaa”, Keskinen myöntää.

”Ymmärrän myös, että koulutoimen kannalta tilanne on haastava”, mainitsee Lahdenperä.

”Susihavainnot ovat lisääntyneet syksyn aikana merkittävästi esimerkiksi Sammaljoen ja Illon alueella – tottakai se aiheuttaa huolta. Susi on petoeläin, johon tulee suhtautua kunnioittaen ja varauksella.”

Miten vaarallisena eläimenä te pidätte sutta?

”Nähdäkseni tähän asiaan ei kukaan pysty antamaan täysin oikeaa, objektiivista vastausta. Esimerkiksi laumassa liikkuvat sudet herättävät varmasti ihmisissä tiettyjä tunteita. Mikäli lauma päätyisi pihapiiriin saalistamaan vaikka tuotantoeläimiä, niin ainakin itse miettisin kaksi kertaa lähtisinkö niitä luudan kanssa hätistämään muualle…”, Lahdenperä muotoilee.

”Nyt pitäisi poliittisten päättäjien viimeistään ryhtyä toimiin, mikä on Suomelle sopiva susien määrä. Se on täysin poliittinen päätös, kuten naapurimaassamme Ruotsissakin on tehty.”

Entä pitäisikö koulukyydit järjestää uusiksi, jos alueella on paljon susia?

”Olen ehdottomasti sitä mieltä, että koulukuljetukset pitäisi järjestää turvallisiksi ja ottaa tosissaan vanhempien pelko. Tässä pitää nimenomaan toimia ennakoivasti, eikä jäädä odottamaan sitä, että jotakin ikävää tapahtuu”, painottaa Keskinen.

Pekka Kares otti kantaa susitilanteeseen koulukyytien osalta.

Sastamalan kaupungin kasvatusjohtaja Pekka Kares: ”Susiasia sivistyslautakunnan käsittelyyn”

Kasvatusjohtaja Pekka Kares vastasi kysymyksiin susialueiden koulukuljetuksista seuraavasti:

Miksi kaupunki ei järjestä koulukuljetusta lapsille, jotka asuvat paikassa, jossa on havaittu paljon susia – ja vanhemmat joutuvat pelkäämään lasten turvallisuuden puolesta?
”Perusopetuksen oppilaskuljetukset järjestetään sivistyslautakunnan vahvistamien koulukuljetusperiaatteiden mukaisesti. Nyt vahvistetuissa perusteissa ei ole linjausta susien suhteen. Nyt esillä olevissa tapauksissa viranhaltija on tehnyt kielteisen päätöksen, perusteena koulukuljetusperiaatteet. Käyty keskustelu osoittaa sen, että susiasia on otettava sivistyslautakunnan käsittelyyn.”

Odotetaanko, että jotakin tapahtuu – ja jollekin käy huonosti ennen kuin toimitaan?
”Koulukuljetusperiaatteissa on otettava kanta, miten toimitaan, jos susivaara todennetaan jollain Sastamalan alueella.”

Alakoululaisen oppilaan isä Janne Lehtimäki olisi ollut valmis maksamaan koulukuljetuksen järjestäjälle ylimääräisestä ”koukkauksesta” omasta pussistaan, mutta sekään ei ollut kuulemma mahdollista. Lehtimäki oli asiasta yhteydessä Vammalan Palveluliikenteeseen. Sieltä sanottiin, että perusteita ei ole. Miksi näin?
”Tässäkin tapauksessa on noudatettu voimassa olevia koulukuljetusperiaatteita, jonka mukaan kuljetusta oppilaan kotipihasta ei ole järjestetty.”

Olemme kuulleet, että asia tulee uudelleen käsiteltäväksi, pitääkö tämä paikkansa – ja jos, niin koska päätöksiä on odotettavissa?
”Koulukuljetusperiaatteiden muuttaminen edellyttää sivistyslautakunnan käsittelyä. Seuraava lautakunnan kokous on 13. joulukuuta.”

Susi
Susi kuuluu Suomen luontoon, mutta jos kanta kasvaa liian suureksi, siitä aiheutuu ongelmia. 

Ilmoita susihavainnoista

Susihavainnoista on tärkeää ilmoittaa paikalliselle suurpetoyhdyshenkilölle

Sastamalan riistanhoitoyhdistyksen puheenjohtaja Pekka Lahdenperä muistuttaa susihavaintojen ilmoittamisen tärkeydestä.
”Havainnoista on tärkeää ilmoittaa paikalliselle suurpetoyhdyshenkilölle, se helpottaa viranomaisten työtä, ja samalla saadaan tärkeää tietoa alueella liikkuvista susista. Poliisilla ja Luonnonvarakeskuksella (Luke) on myös omat rekisterit. Näin eri viranomaistahot saavat tietoa alueen susikannoista”, Lahdenperä täsmentää.

”Pääsääntönä on, että huolta tai mahdollista uhkaa aiheuttavasta sudesta ilmoitetaan hätäkeskukseen – esimerkiksi sellaisissa tapauksissa, joissa susi tulee ihan pihapiiriin. On tärkeää, että pihavierailut menevät virallisiin rekistereihin. Poliisi sitten harkitsee asiaa, ja antaa tarvittaessa ohjeet mahdollisista jatkotoimista”, Lahdenperä kertoo.

Tarvittaessa poliisi voi pyytää riistanhoitoyhdistykseltä apua pihasuden karkottamiseen. Tähän riistanhoitoyhdistyksellä on valmius.

”Karkotuksessa käytetään sudelle vaarattomia karkotepanoksia. Äärimmäisessä tapauksessa poliisi voi määrätä vaaraa aiheuttavan suden myös lopetettavaksi. Poliisi tekee päätökset, me olemme avustava organisaatio.”
Paikallisten suurpetoyhdyshenkilöiden yhteystiedot löytyvät riista.fi -sivustolta. Petoyhdyshenkilöt pyrkivät varmistamaan havainnot. Ilmoita yleiseen hätänumeroon 112, jos susi ei poistu ihmisen havaittuaan tai jää liikkumaan ihmisasutuksen välittömään läheisyyteen.

Pekka Lahdenperä tuntee alueen riista- ja petoeläintilanteen.
 • Annukka Nummela

  Lapsien turvallisuus tulee taata koulumatkalla,! Onko Sastamalassa lapsia liikaa? Kuka ottaa vastuun jos jotain tapahtuu?
  Sivistyslautakunnalle ja Pekka Karekselle tiedoksi:
  Perustuslaissa koulumatkasta.
  32 §
  Koulumatkat
  Perusopetusta tai esiopetusta saavalla oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen myös silloin, kun edellä tarkoitettu matka oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai VAARALLISEKSI.

  Tässä tilanteessa koulumatka voi olla lapselle vaarallinen ja henkisesti erittäin rasittava.

Kommentointi ei ole käytössä.