Imetys on herkkä laji – Eurassa ja Porissa pilotoitu imetysneuvolatoiminta laajeni tänä keväänä Huittisiin

Leena Evala iloitsee, että uuden toiminnan myötä äidit saavat Huittisissa hyvän tuen imetykseen. Imetysneuvolan ohella Huittisissa on jo vuosia toiminut vertaistukea tarjoava imetysryhmä. ”On hienoa, että nyt Huittisista on saatavilla sekä vertaistukea että ammattilaisten ohjausta.”

Huittisissa on vastikään käynnistynyt uusi imetysneuvolatoiminta. Imetysneuvola on Huittisten neuvolan tarjoamaa palvelua lasta odottaville ja imettäville perheille.

Imetysneuvolan terveydenhoitaja Leena Evala kertoo, että imetysneuvolasta on mahdollista saada lisätukea ja -ohjausta, jos imetys ei tunnu toiveista huolimatta onnistuvan.

”Imetysneuvolatoimintaa pilotoitiin viime vuonna Euran ja Porin neuvoloissa. Tänä vuonna toimintaa on tarkoitus laajentaa hiljalleen koko Satakunnan alueelle. Myös Huittisissa on pitkään puhuttu, että tällaiselle palvelulle olisi tarvetta, joten nyt sitten päästään kunnolla tuumasta toimeen, kun imetysneuvola täällä alkaa”, Evala taustoittaa.

Satasairaalassa Porissa toimii imetyspoliklinikka, mutta Evala pitää tärkeänä, että tukea on saatavilla myös lähempänä.

”Tämä aivan varmasti madaltaa kynnystä pyytää apua. Minulla on mahdollisuus mennä perheiden kotiin antamaan ohjausta ja näin nähdä ne imetystilanteet aidoimmillaan. Varmasti tilanne on myös perheelle helpompi, kun ollaan siellä tutussa ja luontevassa paikassa, omalla sohvalla tai nojatuolissa.”

Tänä päivänä lähes jokainen äiti haluaa imettää

Evalan mukaan imetysneuvolan pohja-ajatuksena on vauvamyönteisyys, jota neuvoloissa on painotettu jo pitkään. Satasairaala on saanut jo useampia vuosia sitten vauvamyönteisyys-sertifikaatin ja hakee sitä nyt myös uudelleen.

Imetysneuvolan ohjaus on perhelähtöistä ja neuvolassa voi käydä jo raskausaikana, sillä imetysneuvolasta saa apua imetyksen suunnitteluun ja imetykseen mahdollisesti liittyviin haasteisiin.
Evala tietää, että suurin osa tämän päivän äideistä haluaa imettää.

”Mikäli äidillä on halu imettää, me annamme aina kaiken mahdollisen avun, jotta se onnistuisi.”

Useimmiten imetysneuvolaan hakeudutaan lapsen synnyttyä, kun imetyksessä on ilmennyt jotain haasteita.

”Yleensä ongelma on imetysasennossa tai vauvan imuotteessa, jolloin imetys saattaa esimerkiksi sattua. Näitä asioita pyritään sitten yhdessä korjaamaan.”

Toisinaan ongelma saattaa ratketa jo yhdellä tapaamisella.

”Pääsääntöisesti hoitopolku menee niin, että asiakas ottaa yhteyttä puhelimitse ja sitten sovitaan tapaaminen toiveiden mukaan joko neuvolaan tai perheen kotiin. Tämän jälkeen on yleensä vähintään kontrollipuhelu ja jos imetys on lähtenyt sujumaan, niin sitten kaikki on hyvin. Joskus voidaan tarvita useampikin tapaaminen”, Evala kertoo.

Terveydenhoitaja korostaa, että imetysasioissa ei kannata jäädä odottelemaan, vaan yhteyttä kannattaa ottaa heti kun huomaa vaikeuksia.

”Imetys on siinäkin mielessä herkkä laji, että jos se ei lähde ensimmäisten viikkojen aikana sujumaan, niin sen jälkeen voi olla vaikea lähteä asioita korjaamaan. Reagoida kannattaa siis nopeasti ja tapaaminen pyritään järjestämään viikon sisään yhteydenotosta, parhaassa tapauksessa jopa samalle päivälle.”

Vastauksia myös isien kysymyksiin

Tarve neuvolan antamalle imetysohjaukselle on selvästi lisääntynyt, mikä on Evalan mukaan luonnollista, kun synnytyksen jälkeen sairaalassa vietettävä aika on lyhentynyt.

”Aiemmin sairaalassa saatettiin olla jopa reilu viikko synnytyksen jälkeen, nykyään kotiutuminen tapahtuu pääsääntöisesti toisena tai kolmantena päivänä. Kun maito alkaa nousta useimmiten vasta muutama päivä synnytyksen jälkeen, kaikkiin imetyksen haasteisiin ei ennätetä sairaalassa antaa ohjausta.”

Suurimmalla osalla imetys onnistuu itsestään, mutta imetysneuvolasta on hyötyä karkeasti arvioituna kolmannekselle äideistä.

”Erityisesti ensikertalaiset kaipaavat usein vinkkejä. Alku on aina hankalin ja yleensä kun se lähtee sujumaan, niin sitten ongelmia harvoin on enää odotettavissa”, Evala tietää.

Terveydenhoitaja korostaa, että imetysneuvolaan voivat olla yhteydessä myös isät, isovanhemmat tai muut läheiset.

”Myös isä voi murehtia, että pystyisikö hän olemaan asiassa jotenkin apuna. Vaikka suurin rooli on äidillä, niin mielellään vastailen myös muiden läheisten mahdollisiin kysymyksiin”, Evala painottaa.

Ajanvaraus imetysneuvolaan tapahtuu oman terveydenhoitajan kautta tai soittamalla suoraan imetysneuvolaan terveydenhoitajalle 044 772 8276 ma-pe klo 11-12.

Jätä kommentti