Hyviä kokemuksia kokeilusta Toukolan koululla – ”Onhan yksivuotinen eskari tähän verrattuna nopeatahtinen”

Jimi, Valtteri ja Elmo raparperipiirakantekopuuhissa. Pilkkominen on tarkkaa touhua. Pojat kertoivat oppineensa paljon uusia asioita.

Toiseksi viimeinen eskaripäivä ennen kesälomaa on alkanut Toukolan koululla Kiikoisissa.

Tiedossa on mukavan puuhakas päivä, sillä ohjelmassa on muun muassa leipomista.

Koulun kaikkiaan 16 oppilaan ryhmä on valittu kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun koeryhmään.

Kokeilun tarkoituksena on vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa lisäämällä lasten osallistumista esiopetukseen osana varhaiskasvatusta.

Varhaiskasvatusyksikön esihenkilö Karoliina Koivuniemi-Ollilan kokemukset ovat olleet erittäin myönteisiä.

”On ollut tosi hienoa olla mukana kokeilussa. Lapset ovat saaneet rauhassa toimia, kehittyä ja oppia omana itsenään ja eskariyhteisön jäsenenä.”

Peetulla ja Ilarilla työnjako leipomisessa on selvä. ”Olen vatkannut ennenkin”, mainitsi Peetu. Ilari huolehti jauhojen lisäämisestä taikinaan.

Kun aikaa on yhden vuoden sijaan kaksi – ei kouluun valmistautumisessa tarvitse pitää kiirettä.

Jokaisen lapsen valmiudet voidaan ottaa yksilöllisemmin huomioon – ja kun asioille on riittävästi aikaa, ne pystytään tekemään kaikessa rauhassa.

”Toiminta on perustunut kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun opetussuunnitelmaan. Pitkä aika on antanut mahdollisuuden kokeilla uusia toimintatapoja. Esimerkiksi lähiluonnon hyödyntäminen on tarjonnut runsaasti aineksia lasten aktiiviseen ja tutkivaan oppimiseen”, linjaa Koivuniemi-Ollila.

Eskarissa painotetaan oppimisen lisäksi elämässä paljon tarvittavia sosiaalisia taitoja.
”Lasten yhteistyötaitojen vahvistaminen on yksi keskeisistä esiopetuksen tavoitteista.”

Tiina Niemi, Santra Värinen, Terhi Soranummi, Karoliina Koivuniemi-Ollila ja Tiina Salonen pitävät hyvää huolta eskarilaisista. ”Leikki eri muodoissaan on keskeinen työtapa esiopetuksessa. Olemme iloisia meille uudesta, keskustan päiväkodista tänne kierrätetystä kiipeilytelineestä”, he iloitsivat.

Kahden vuoden jakson aikana lapset ovat tutustuneet toisiinsa hyvin, ja päässeet kiinni kouluelämän perusrutiineihin.

”Henkilökunta on ollut myös vahvasti läsnä lasten perheiden arjessa. Perheiden erilaiset tilanteet on pystytty ottamaan hyvin huomioon”, näkee Karoliina Koivuniemi-Ollila.

Hän ajattelee, että pidempi esiopetusaika mahdollistaa lapsille kasvurauhan.

”Onhan yksivuotinen eskari nopeatahtinen. Tämä kokeilu on osoittanut, että lasten kehitykseen, oppimisedellytyksiin ja sosiaalisten taitojen opetteluun tämä hidastempoisempi jakso on mielestäni parempi.”

Feelin ja Vennin mielestä eskarissa on ollut mukavaa. Tässä väritetään kirjan kuvaa ja muovaillaan. ”En vielä tiedä, mikä tästä tulee”, tuumasi Venni muovailuvahaa työstäessään.

Kokeiluun osallistui Suomessa kaikkiaan noin 10 000 viisivuotiasta lasta, joista noin puolet aloitti kokeilussa vuonna 2021 ja puolet vuonna 2022.

”Odotan mielenkiinnolla tutkimustuloksia. Loppuraportti julkaistaan ensi vuonna”, sanoo Koivuniemi-Ollila.

Kaksivuotisen esikouluopetuksen kokeilussa selvitetään varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen jatkumoa, ja tutkitaan huoltajien palveluvalintoja.

Lisäksi siinä kerätään tietoa kokeilun vaikutuksista lasten kehitys- ja oppimisedellytyksiin, sosiaalisiin taitoihin ja terveen itsetunnon muodostumiseen.

Soraääniä kokeiluun osallistuneilta perheiltä ei ole tullut, vaikka lapset jo viisivuotiaina saatellaan koulutien alkuun.

”Tämä on koettu minulle tulleen palautteen perusteella hyvänä ja toimivana”, toteaa Koivuniemi-Ollila.

Toukolan koulun eskariyhmän lapsia hän pitää aktiivisina ja oppimishaluisina.

”He ovat kyllä huippuporukkaa – taitavia ja osaavia lapsia menee täältä ensi syksynä ekaluokalle.”

Väinön värittämästä hevosesta tulee hieno.
Eskarissa opetellaan koulunkäynnin rutiineja.

 

Jätä kommentti