Satosen terveiset: ”Nyt on aika vaikuttaa Eurooppaan”

Arto Satonen.

Tulevana viikonloppuna käydään Euroopan parlamentin vaalit, jotka ovat historiansa tärkeimmät. Euroopan Unioni on isojen haasteiden edessä. Venäjä hyökkää brutaalisti Ukrainassa ja toteuttaa erilaisia hybridioperaatioita ympäri Eurooppaa. Eurooppalaista demokratiaa, oikeusvaltiota ja ihmisoikeuksia haastetaan tosissaan Venäjän ja sen kumppanien taholta.

Tärkeimmät asiat uudessa parlamentissa ja komissiossa ovatkin Ukrainan tukeminen ja Euroopan puolustusteollisuuden vahvistaminen. Molemmat ovat elintärkeitä Suomelle. Venäjän tavoitteet eivät suinkaan rajoitu vain Ukrainaan, jos se menestyy rintamalla. Siksi Ukrainan tukeminen on välttämätöntä myös Suomen kannalta. Vahva kotimainen puolustusteollisuus on Suomelle sekä tae omalle turvallisuudelle, että vientituote.

On erittäin tärkeää, että Euroopan parlamenttiin valitaan Suomesta edustajia, jotka kykenevät vakuuttamaan myös muiden maiden parlamentaarikkoja Ukrainan tuesta ja puolustusteollisuuden vahvistamisesta. Toinen tärkeä osaamisalue uusille mepeille on talous. Eurooppa on kovassa kilpailussa USAn ja Kiinan kanssa. Siinä kilpailussa menestyminen edellyttää sisämarkkinoiden vahvistamista eli EU- maiden keskinäisen kaupan lisäämistä ja selkeitä pelisääntöjä valtion tuille.

Kolmas tärkeä seikka on Suomen kansallisten intressien puolustaminen. Orpon hallitus on vahvistanut otetta EU-edunvalvonnassa. Yritysvastuudirektiivissä Suomi sai viime hetkellä läpi keskeisen vaatimuksen ryhmäkanteen poistamisesta ja Suomi ilmeisesti pystyy estämään meille erittäin kalliin ennallistamisasetuksen etenemisen. Yksi tärkeä tehtävä mepille on puolustaa suomalaisten oikeutta päättää omista metsistään.

Eurovaalit ovat tärkeät vaalit. Suuri osa Suomen lainsäädännöstä muodostuu EU-direktiivien täytäntöönpanosta. Ei siis ole sama asia millaisella ideologialla niitä direktiivejä tehdään tai mihin EU rahoitusta suuntaa. Ei myöskään ole lainkaan sama asia kuka suomalaisia Euroopan parlamentissa edustaa. Meppi, joka kykenee saavuttamaan asiantuntijan aseman kollegoiden keskuudessa ja oman ryhmänsä sisällä, käyttää ministeritason valtaa. Valintaa siis kannattaa harkita ja ääntä käyttää.

Jätä kommentti